Course syllabus Z15-0173-B - Vývoj výtvarnej kultúry a architektúry (FZKI - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Základné členenie vývoja
b.Cvičenie: Základné členenie vývoja. Zadanie seminárnych prác.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Výklad základných architektonických pojmov
b.Cvičenie: Zadanie pojmov na aplikovaný výklad.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Výklad základných architektonických pojmov
b.Cvičenie: Prezentácia pojmov.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Výklad základných architektonických pojmov
b.Cvičenie: Prezentácia pojmov.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Doba preddejinná - obytné stavby, materiály, prvé trvalé sídla. Megalitické stavby.
b.Cvičenie: Doba preddejinná - prezentácia seminárov.

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Starovek. Mezopotámia a Egypt
b.Cvičenie: Starovek - Mezopotámia a Egypt - prezentácia seminárnych prác.

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Egejská oblasť, Grécko a Rím
b.Cvičenie: Starovek - Egejská oblasť, Grécko, Rím - prezentácia seminárnych prác.

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Architektúra antických kresťanov. Predrománska a románska architektúra.
b.Cvičenie: Predrománska a románska architektúra - prezentácia seminárnych prác.

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Gotika
b.Cvičenie: Gotika - prezentácia seminárnych prác.

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Renesancia
b.Cvičenie: Renesancia - prezentácia seminárnych prác.

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Barok.
b.Cvičenie: Barok - prezentácia seminárnych prác.

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Klasicizmus a romantizmus.
b.Cvičenie: Klasicizmus a romantizmus - prezentácia seminárnych prác. Výklad pojmov.

13.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Architektúra 20. storočia.
b.Cvičenie: Architektúra 20. storočia - prezentácia seminárnych prác. Výklad pojmov.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: