Sylabus predmetu PHD_P098 - Písomná práca k dizertačnej skuške (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Periodické rozvrhy:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --


Dátum poslednej zmeny nie je známy.

Typ výstupu: