Sylabus předmětu P15-0024-I - Fyziológia neprežúvavcov (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Špecifikácia zvláštností fyziologických funkcií súvisiacich s produkčnou úžitkovosťou viacerých druhov neprežúvavcov. Odlišnosti vo fyziológii trávenia, rozmnožovania, funkciách regulačných sústav, pohybovej, zmyslovej, termoregulačnej a vylučovacej sústavy.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: