Sylabus předmětu P15-0037-I - Reprodukčná biológia (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Dozrievanie pohlavných buniek - gametogenéza. (dotácia 2/5)
 
a.Sexuálna diferenciácia.
b.Oogenéza.
c.Spermatogenéza.

2.Samičia reprodukčná sústava (dotácia 2/10)
 
a.Cicavce.
b.Vtáky.

3.Samčia reprodukčná sústava (dotácia 2/10)
 
a.Cicavce.
b.Vtáky.

4.Oplodnenie.Gravidita.Pôrod. (dotácia 2/5)
 
a.Cicavce.
b.Vtáky.

5.Regulátory reprodukcie -- medzidruhové rozdiely. (dotácia 2/5)
 
a.Medzidruhové rozdiely v regulácii reprodukcie na úrovni faktorov prostredia.
b.Medzidruhové rozdiely v regulácii reprodukcie na úrovni hypotalamu, hypofýzy, gonád.
c.Účinné spôsoby umelej regulácie reprodukcie.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: