Sylabus předmětu PHD_P102_N - Fyziológia výživy (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Problematika správnej výživy ľudí z aspektu fyziológie látkovej premeny a energie. Trávenie a metabolizmus živín, intermediárna premena a regulácia metabolických procesov. Fyziológia hladovania a nadvýživy, poruchy bielkovinového, sacharidového a lipidového metabolizmu. Vplyv výživy na vnútorné prostredie ako modulujúceho a determinujúceho faktora životných procesov organizmu.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: