Sylabus předmětu P15-0035-I - Ochrana biodiverzity živočíchov (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Genetické zdroje a ich význam. Genofond, tvorba, ochrana, využívanie. Konzervácia genetických zdrojov in situ a ex situ. Ekologické farmy v živočíšnej výrobe. Biodiverzita a trvalo udržateľný rozvoj. Národná stratégia biodiverzity. Medzinárodná výmena genofondu. Legislatíva. Informatika. Biologická bezpečnosť.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: