Sylabus předmětu P15-0087-I - Chémia potravín (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
1 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: I. Monosacharidy -- rozdelenie, výskyt v potrave. Deriváty monosacharidov.
b.
Cvičenie: 1. Úvod -- organizačné pokyny. Bezpečnosť pri práci. Senzorická analýza potravín.

2.
2 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: II. Oligosacharidy. Polysacharidy. Významné reakcie v požívatinách.
b.Cvičenie: 2. Lipidy: Extrakcia lipidov z vaječného žĺtka.

3.
3 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Lipidy. Mastné kyseliny, homolipidy, heterolipidy.
b.
Cvičenie: 3. Lipidy: Stanovenie tukových konštánt: číslo kyslosti, číslo zmydelnenia, esterové číslo. Stanovenie peroxidového čísla.

4.
4 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: IV. Komplexné lipidy. Lipofilné látky. Reakcie zlúčenín v potrave.
b.
Cvičenie: 4. 1. čiastková písomná skúška (15 b.)
Sacharidy: Izolácia cukrov zo vzoriek. Stanovenie redukujúcich cukrov podľa Schoorla.

5.5 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: V. Aminokyseliny, peptidy. Základné rozdelenie, výskyt a vlastnosti.
b.
Cvičenie: 5. Sacharidy: Stanovenie redukujúcich cukrov podľa Bertranda. Stanovenie glukózy a fruktózy v mede.

6.
6 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: VI. Bielkoviny. Rozdelenie, fyzikálne a chemické vlastnosti. Zmeny a reakcie v potrave.
b.
Cvičenie: 6. 2. čiastková písomná skúška (15 b.)
Bielkoviny: Izolácia kazeínu z mlieka. Izolácia globulínov z hrachu.

7.
7 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: VII. Aditívne látky.
b.Cvičenie: 7. Bielkoviny: Stanovenie bielkovín v mlieku titračnou metódou. Stanovenie dusíka aminokyselín formolovou titráciou podľa Sörensena.

8.
8 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: VIII. Vitamíny.
b.Cvičenie: 8. Vitamíny: Titračné stanovenie kyseliny L-askorbovej v instantných nápojoch a v tabletách.
Aditívne látky: Dôkaz kyseliny benzoovej. Stanovenie SO2 podľa ROTHENFUSSERA.

9.
9 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: IX. Kontaminujúce látky.
b.Cvičenie: 9. 3. čiastková písomná skúška (15 b.)
Prírodné farbivá: Porovnanie účinnosti jednofázovej a dvojfázovej extrakcie karotenoidov z mrkvovej šťavy.

10.10 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: X. Farbivá. Tetrapyroly a ďalšie dusíkaté farbivá. Flavonoidy, izochromény, xantóny, karotenoidy.
b.
Cvičenie: 10. Vyhodnotenie protokolov, čiastkových písomných skúšok, seminárnych
prác. Zápočet.

11.
11 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: XI. Prírodné antioxidanty.
b.
Cvičenie: 11. Predtermín.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: