Sylabus předmětu P15-0092-I - Odhad škôd v životnom prostredí (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Hodnotenie činností na životné prostredie, ako súčasť environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v súlade so zákonmi SR. Proces posudzovania a výklad krokov posudzovania, hodnotenie návrhov zásadných rozvojových koncepcií. Metodické postupy pri posudzovaní a vyčísľovaní škôd na životnom prostredí v rôznych odboroch činností : poľnohospodárstvo, urbanizmus, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, urbanizmus, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, ochrana prírody a krajiny, ochrana biosféry.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: