Sylabus předmětu PHD_P017_N - Rizikové látky v potravinách (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Zdroje rizikových látok

2.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Anorganické kontaminanty

3.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Organické kontaminanty

4.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Antinutričné látky

5.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Aditívne látky

6.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Endogénne toxické látky

7.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Exogénne toxické látky


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: