Sylabus předmětu PHD_P017_N - Rizikové látky v potravinách (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Zdroje rizikových látok

2.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Anorganické kontaminanty

3.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Organické kontaminanty

4.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Antinutričné látky

5.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Aditívne látky

6.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Endogénne toxické látky

7.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Exogénne toxické látky


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: