Sylabus předmětu PHD_P117_N - Environmentálne biotechnológie (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Prehlbujúce poznatky z oblasti:
bioremediácie, fytoremediácie, mykoremediácie, inovatívne a integrované technológie a nanotechnológie v životnom prostredí.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: