Sylabus předmětu P15-0090-B - Chemická toxikológia (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Toxikológia - historický vývin, význam a miesto medzi ostatnými vedami. Predmet, delenie a základné pojmy v toxikológii.

2.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Definícia jedu a rozdelenie jedov.

3.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Prenikanie chemických škodlivín do organizmu, ich distribúcia a vylučovanie organizmom.

4.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Metabolické premeny toxických látok v organizme.

5.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Klasifikácia účinkov toxických látok, rozdelenie, charakteristika a príklady.

6.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Význam anorganických a organických škodlivých látok, ich rozdelenie a účinky.

7.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Významné anorganické jedy.

8.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Významné organické jedy.

9.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Karcinogenita ako jeden zo špecifických účinkov toxických látok.

10.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Návykové látky a riziká ich zneužívania.

11.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Chemické riziká a ochrana zdravia v životnom a pracovnom prostredí.

12.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Toxíny rastlinnej a živočíšnej ríše.

13.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Toxické účinky látok používaných v poľnohospodárstve.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: