Sylabus predmetu P15-0088-B - Chémia vína (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Teoretické poznatky o chemickom zložení a premene jednotlivých zložiek hrozna, muštu a vína (voda, sacharidy, bielkoviny, karboxylové kyseliny, alkoholy, fenolové látky, vitamíny, minerálne látky, dusíkaté látky, lipidy). Základné výpočty používané vo vinárstve pri úprave muštu a výrobe vína. Chemické a inštrumentálne metódy stanovenia jednotlivých látok nachádzajúcich sa v hrozne, mušte a víne.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: