Sylabus predmetu PHD_P021_N - Kontaminanty v potravinových surovinách (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Zdroje kontaminantov

2.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Kontaminanty z poľnohospodárstva

3.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Kontaminanty z priemyslu

4.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Kontaminanty z energetiky

5.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Kontaminanty z dopravy

6.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Kontaminanty z odpadov

7.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Minimalizácia vstupu kontaminantov


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: