Course syllabus PHD_U037_N - Poľnohospodárska a pôdna politika EÚ (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1. Úvod do Európskej únie a legislatívy EÚ
2. Fungovanie právnych predpisov EÚ
3. Politiky EÚ a poľnohospodárska a pôdna politika EÚ
4. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ
5. Trh s pôdou EÚ
6. Zhodnotenie implementácie pôdnej politiky EÚ


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: