Sylabus predmetu U15-0057-B - Ekonomika verejného sektora (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
predmet ekonómie verejného sektora, paretove optimum, dôvody existencie štátu a jeho úlohy, existencia trhu, dôvody zlyhania trhu, verejné statky a ich optimálne zabezpečovanie, externality, verejné výdavky, dane a ich dopady na obyvateľstvo, fiškálna decentralizácia.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: