Sylabus predmetu U15-0114-I - Meranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávy (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
- Finančný systém samospráv
- Meranie a hodnotenie výkonov
- Metódy a nástroje merania výkonnosti samosprávy
- Indikátory merania výkonnosti
- Benchmarking v samospráve
- Balanced scorecard
- ABC – hodnotenie, nákladov, výkonov a procesov
- Ekonomická analýza v samospráve a jej metódy
- Finančná analýza v samospráve a jej metódy
- Hodnotenie finančného zdravia samosprávy
- Reporting, controlling, rating a auditing


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Typ výstupu: