Course syllabus Z15-0020-I - Biotechnics of Landscape Verdure (FZKI - WS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

University:
Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Course unit code: Z15-0020-I
Course unit title:
Biotechnics of Landscape Verdure
Level of study:
2.
Course supervisor:
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Supervising department: Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
Semester: Biotechnics of Gardens and Landscape Designs - master (required), 3. semester
Biotechnics of Gardens and Landscape Designs - master (required), 3. semester
Garden and Landscape Architecture - master (required), 3. semester
Landscape Engineering - master (required), 1. semester
Landscape Engineering - master (required), 1. semester
Teaching hours per week:
3/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Planned learning activities and teaching methods :
Lectures 39 lessons
Seminars 13 lessons
Excursions, Field practices 10 lessons
Individual work 94 lessons
Mode of delivery (face-to-face, distance learning):
full-time, attendance method, part-time, attendance method
Mode of completion and ECTS credits allocated: Exam (6 credits)
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods :
project
project presentation

For the evaluation "A" must be obtained at least 93 points, for the evaluation "B" at least 86 points, for the evaluation "C" at least 79 points, for the evaluation of "E" at least 64 points.
Student receives credits for the subject in the case of evaluation mark from A to E.
 
Objectives and learning outcomes of the course unit:
After completion of the subject the student understands the system of landscape greenery, is able to apply knowledge of all methods and techniques of the greenery management and maintenance in the green infrastructure of the landscape
 
Course contents:
The riparian vegetation, windbreaks, green shelterbelts. The landscape greenery used for redevelopment and revitalization of the devastated areas. Functional and spatial specificities of the scattered greenery. The criteria for selection of the suitable woody plants for landscape greenery. The methods and technologies of the establishment and maintenance of landscape greenery. The specifities in regeneration of the landscape greenery and techniques used for these purposes. Revitalization of the landscape greenery. Technologies and techniques of revitalization, which are applied on areas damaged by agricultural and industrial activities. Within the course are 15 hours of the field exercise.
 
Recommended or required reading:
Basic:
PAGANOVÁ, V. Biotechnika krajinnej zelene. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 119 p. ISBN 978-80-552-0244-0.

Recommended:
DEMO, M. -- LÁTEČKA, M. -- ANTAL, J. -- BIELEK, P. -- ĎUĎÁK, J. -- FÁZIKOVÁ, M. -- FEHÉR, A. -- HANÁČKOVÁ, E. -- HRAŠKA, Š. -- HRIČOVSKÝ, I. -- HRONSKÝ, Š. -- JUREKOVÁ, Z. -- KALÚZ, K. -- MARIŠOVÁ, E. -- MOUDRÝ, J. -- PAGANOVÁ, V. -- RADICS, L. -- RATAJ, V. -- REHÁK, Š. -- SZALAY, Z. -- ŠARAPATKA, B. -- TÓTHOVÁ, M. -- TÓTH, P. -- VÁCHAL, J. -- VRÁBLÍKOVÁ, J. -- VILČEK, J. Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 720 p. ISBN 80-8069-391-9.
DEMO, M. -- JUREKOVÁ, Z. -- HÚSKA, D. -- ĎUĎÁK, J. -- FEHÉR, A. -- GALAMBOŠOVÁ, J. -- HALMOVÁ, D. -- HANÁČKOVÁ, E. -- KALÚZ, K. -- KOTRLA, M. -- LÁTEČKA, M. -- MARIŠOVÁ, E. -- MOUDRÝ, J. -- MUCHOVÁ, Z. -- PAGANOVÁ, V. -- PRČÍK, M. -- RATAJ, V. -- ROHÁČIKOVÁ, O. -- RUMANOVSKÁ, Ľ. -- TÓTHOVÁ, M. -- VÁCHALOVÁ, R. -- VILČEK, J. Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajinnom priestore. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 663 p. ISBN 978-80-552-0547-2.
GÁBRIŠ, Ľ. -- BANDLEROVÁ, A. -- HRAŠKO, J. -- KULICH, J. -- MIŠŠÍK, J. -- NOSKOVIČ, J. -- ONDRIŠÍK, P. -- PETŘVALSKÝ, V. -- RAKOVSKÁ, A. -- SOVIŠ, B. -- STREĎANSKÝ, J. -- SUPUKA, J. -- TÓTH, J. -- ZÁVODSKÝ, D. Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998. 0 ISBN 80-7137-506-3.

 
Language of instruction:
Slovak, English
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 444

A
B
CDE
FX
3,8 %
10,1 %
18,7 %
23,9 %
40,1 %3,4 %
Name of lecturer(s): Ing. Ladislav Bakay, PhD. (instructor, lecturer)
prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Ing. Marcel Raček, PhD. (instructor, lecturer)
 
Supervisor signature and last modification:
17. 4. 2018


Last modification made by Ing. Helena Barošková on 04/17/2018.

Type of output: