Course syllabus Z15-0041-I - Special Greenery Arrangement (FZKI - WS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

University: Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Course unit code: Z15-0041-I
Course unit title: Special Greenery Arrangement
Planned types, learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)
seminar2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)

Credits: 3
Semester: Biotechnics of Gardens and Landscape Designs - master (required), 1. semester
Biotechnics of Gardens and Landscape Designs - master (required), 1. semester
Garden and Landscape Architecture - master (elective), 1. semester
Level of study: 1. + 2.
Prerequisites for registration: none
Assesment methods :
evaluation of semestral works
evaluation of landscape design works
For the evaluation "A" must be obtained at least 93 points, for the evaluation "B" at least 86 points, for the evaluation "C" at least 79 points, for the evaluation of "E" at least 64 points.
Student receives credits for the subject in the case of evaluation mark from A to E.
Learning outcomes of the course unit:
Specific valuation and use ways of decorative plants in garden and landscape architecture.
Selection of the plants for specific uses in areas heavily affected by antropogenic activities.
Course contents:
Designing of specific styles for herbs plants and woody plants in landscape architecture. The choice of plants for the specific purpose of use: fast-growing trees and shrubs, cover soil herbs and shrubs, roof gardens, plants for public spaces (urban planter), vertical walls. Creating the technical conditions for the existence of the plants in anthropogenic and heavily loaded, in urban environment.
Recommended or required reading:
Basic:
BARTOŠOVÁ KRAJČOVIČOVÁ, D. -- RAČEK, M. -- ROVNÁ, K. Špeciálne sadovnícke úpravy. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 216 p. ISBN 978-80-552-0871-8.

Recommended:
Kavka, B. 1974. Zhodnocení hlavních druhú křovin z hlediska jejich využití v zahradní a krajinářské architektuře. In. Acta Pruhoniciana, 1974, 29
Server, Francisko 1994. Business and corporation parks. Roof gardens. Barcelona : ARCO. 1994. 225 s. ISBN 84-8185-004-7
Šonský, D. 1987. Význam a uplatnění pokryv ných výsadeb v sadovnické praxi. In. Sborník životního prostředí a veřejné zeleně XIII. Klatovy. 1987 s. 3-11

Language of instruction: Slovak, English
Notes:
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 182

ABCDEFX
50,0 %20,9 %20,9 %3,8 %4,4 %0 %
Name of lecturer(s): prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (examiner, lecturer, person responsible for course)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Viera Šajbidorová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 17. 4. 2018
Supervisor: prof. Ing. Viera Paganová, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Helena Barošková on 04/17/2018.

Type of output: