Course syllabus Z15-0007-I - Diploma Thesis Seminar (FZKI - SS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

The units forming the course syllabus:
Postupnosť krokov spojených s vypracovaním diplomovej práce - základná štruktúra, osobitné požiadavky. Príprava textu. Príprava dokumentačného materiálu. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov. Formálna stránka prípravy a úpravy práce. Formy prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce.


Last modification made by Ing. Helena Barošková on 12/01/2016.

Type of output: