Course syllabus Z15-0010-B - Hydrológia (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
1. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Hydrológia - základné pojmy.
b.Cvičenie: Geometrické charakteristiky povodia

2.2. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Povodie - pojem, charakteristiky,..
b.
Cvičenie: Fyzicko - geografické charakteristiky povodia

3.
3. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Zrážky
b.Cvičenie: Hydrologické charakteristiky povodia. Vypracovanie technickej správy

4.
4. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Zrážkovo - odtokový proces
b.
Cvičenie: Spracovanie zrážkomerných pozorovaní

5.
5.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Charakteristiky odtoku
b.Cvičenie: Návrhové dažde

6.6.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Prietoková vlna
b.Cvičenie: Hydrologické charakteristiky povrchového odtoku

7.
7.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Extrémne a návrhové prietoky
b.
Cvičenie: Hydraulické charakteristiky povrchového odtoku

8.
8.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: CN - metóda
b.Cvičenie: Výpočet návrhového prietoku

9.9. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Spracovanie hydrologických pozorovaní a meraní
b.
Cvičenie: Transformácia PV vodnou nádržou

10.
10. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Čiary prekročenia
b.
Cvičenie: Transformácia povodňovej vlny vodnou nádržou

11.
11.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Podpovrchová voda
b.
Cvičenie: Empirická čiara prekročenia

12.
12.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Manažment vody v krajine
b.
Cvičenie: Teoretická čiara prekročenia - metóda momentov

13.
13. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prenáška: Ochrana hydrosféry
b.
Cvičenie: Teoretická čiara prekročenia - metóda kvantilov


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Type of output: