Course syllabus Z15-0010-B - Hydrológia (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.1. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Hydrológia - základné pojmy.
b.Cvičenie: Geometrické charakteristiky povodia

2.2. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Povodie - pojem, charakteristiky,..
b.Cvičenie: Fyzicko - geografické charakteristiky povodia

3.3. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Zrážky
b.Cvičenie: Hydrologické charakteristiky povodia. Vypracovanie technickej správy

4.4. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Zrážkovo - odtokový proces
b.Cvičenie: Spracovanie zrážkomerných pozorovaní

5.5.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Charakteristiky odtoku
b.Cvičenie: Návrhové dažde

6.6.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Prietoková vlna
b.Cvičenie: Hydrologické charakteristiky povrchového odtoku

7.7.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Extrémne a návrhové prietoky
b.Cvičenie: Hydraulické charakteristiky povrchového odtoku

8.8.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: CN - metóda
b.Cvičenie: Výpočet návrhového prietoku

9.9. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Spracovanie hydrologických pozorovaní a meraní
b.Cvičenie: Transformácia PV vodnou nádržou

10.10. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Čiary prekročenia
b.Cvičenie: Transformácia povodňovej vlny vodnou nádržou

11.11.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Podpovrchová voda
b.Cvičenie: Empirická čiara prekročenia

12.12.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Manažment vody v krajine
b.Cvičenie: Teoretická čiara prekročenia - metóda momentov

13.13. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prenáška: Ochrana hydrosféry
b.Cvičenie: Teoretická čiara prekročenia - metóda kvantilov


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Type of output: