Sylabus predmetu Z15-0125-I - Pozberová technológia záhradníckych plodín (FZKI - ZS 2017/2018)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Úvod do predmetu. Základné pojmy súvisiace s kvalitou a pozberovou technológiou. Kvalita záhradníckych plodín, (dotácia 2/4)
 
a.Ukazovatele kvality, vplyvy na kvalitu a zrelosť
b.
Kvantitatívne a kvalitatívne, biologické a fyzikálne ukazovatele kvality

2.
Požiadavky na kvalitu. Vplyv na kvalitu záhradníckych plodín. (dotácia 2/2)
 
a.Terénne cvičenie - exkurzia Chladfruct

3.
Pozberové operácie, technologické zariadenia (dotácia 2/6)
 
a.Terénne cvičenie - exkurzia Bonifruct

4.
Obaly, expedícia (dotácia 2/4)
 
a.
Parametre látkového zloženia - Prezentácie študentov
b.
Pozberová fyziológia záhradníckych plodín

5.
Prevádzkový poriadok pozberového strediska a skladu záhradníckych plodín. Zásady prevádzky v stredisku (dotácia 2/4)
 
a.
Fyziologické poruchy záhradníckych plodín
b.
Choroby skladovaných produktov. Prezentácia študentov

6.
Areál skladu pre ovocie a zeleninu. Prevádzkové súbory pre pozberovú úpravu (dotácia 2/4)
 
a.Priebežný test (30b). Vnútorné podmienky uchovateľnosti záhradníckych produktov.
b.
Vonkajšie podmienky uchovateľnosti záhradníckych produktov.
Prezentácia študentov

7.
Prevádzkový súbor pre úpravu atmosféry. Záver predmetu (dotácia 1/2)
 
a.
Skladovanie okrasných rastlín. Skladovanie ovocia a zeleniny - Prezentácia študentov.
b.
Zápočet


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Typ výstupu: