Course syllabus U15-0055-B - Theory of Economic Policy (FESRD - WS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

University:
Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty:
Course unit code:
U15-0055-B
Course unit title: Theory of Economic Policy
Planned types, learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)
seminar
2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)

Credits:
6
Semester:
Regional Development and Policies of the EU - bachelor (required), 5. semester
Regional Development and Policies of the EU - bachelor (required), 5. semester
Level of study: 1.
Prerequisites for registration:
none
Assesment methods :
seminar work, test
Learning outcomes of the course unit:
Graduatee of subject understands the theory of economic policy and its application in practice at the present time. Subject explores the relationship between economic, social, environmental and regional policy at national and European level. It examines the stages of decision-bearers of economic policy objectives and strategies and the use of appropriate instruments of economic policy in the country. The student is able to apply knowledge in the public or private sphere.
Course contents:
Brief cross section of economic development policies, objectives, instruments, institutions and institutions of economic policy. The structure of economic policy and competition. Fiscal policy, its structure and types. Types of monetary policy, its impact and financial institutions. Social and pension policy. Foreign Policy. Environmental policy, its objectives, instruments and impact on the environment.
Recommended or required reading:
Recommended:
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010, Boháč, R., Vydavateľstvo: Leges, 2010, ISBN: 9788087212578
Dějiny ekonomického myšlení, Holman, R , vydavatelstvo: C. H. Beck, 2005, ISBN: 8071793809
Friedman, T.L., Penguin Books, 2006, The World is Flat, ISBN: 0141034898
Hospodárska politika. Teória a prax, Ján Lukáčik a kolektív - vyd. Sprint 2, 2013
Hospodářska politika, Institut vzdělávaní Sokrates, 2003, ISBN: 8086572048
Hospodářska politika, Kubíček, J., Vydavatelstvo: Aleš Čeněk 2006, ISBN: 8086898997
Pojednání o původu a podstatě bohatství národů, Smith, A., Liberální institut, 2001, ISBN: 8086389154
Politické a právni základy evropských integračních seskupuní, Janků, M., Janků, L., C. H. Beck, 2010, ISBN: 9788074003233

Language of instruction:
Slovak, English
Notes:
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 384

A
B
C
D
E
FX
14,6 %
19,0 %
22,7 %
20,8 %
22,7 %
0,2 %
Name of lecturer(s): Ing. Marián Kováčik, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (examiner, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
4. 9. 2017
Supervisor:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Martin Mastík, PhD. on 09/04/2017.

Type of output: