Course syllabus E15-0171-I - Computer Networks (FEM - SS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

University:
Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty: Faculty of Economics and Management
Course unit code:
E15-0171-I
Course unit title:
Computer Networks
Planned types, learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly (on-site method)
seminar
2 hours weekly (on-site method)

Credits:
6
Semester:
-- item not defined --
Level of study:
2.
Prerequisites for registration: none
Assesment methods :
In the course of the semester will be 6 interim tests (30%) and semester project - presented on the website (10%), which together will constitute 40% of the total evaluation. The oral examination will consist of 3 parts (2 of theoretical questions):
1 Computer Networks - Technical section
2 UNIX (you can use manual pages)
3 Practical part (you can use manual pages)
To obtain evaluation A to be achieved 93 points, to obtain user B at least 86 points, 79 points C assessment, evaluation D 72 points, 64 points E evaluation.
Learning outcomes of the course unit:
After completion of the subject the student deepens the knowledge gained in the subject Basics of computer networks, particularly in the area of network architecture, network technology, the UNIX operating system and using a various of services and applications in the network application layer offers. Understands the selected Web applications, such as content management system of web and learning management systems, as well as the basis for visual presentation of the subject. Successful completion of the subject gives the students the preconditions for creating the basic proposal of a computer network at workplace, respectively proposal for its innovation. It also expanding the managerial knowledge and skills, will help in decision-making processes relating to the computer network and its use in practice.

Course contents:
Subject content builds on knowledge of subject Basics of Computer Networks (BCN), extends them, but it may also attend a student who has not completed the BCN. The first hours of the subject PS are devoted to a brief repetition of the problems being acquired in the subject BCN and students are directed on how to obtain and process the simplest principles of problems. Subject Computer Networks expands knowledge and skills relevant to the work of managers and economists in the following areas:
- Network Architecture.
- Communication Protocols.
- IPv4 versus IPv6. Network Technology.
- Network operating systems. Program Structures.
- Network Security.
- Web Publishing.
- Content Management Systems (CMS).
- Learning Management Systems (LMS).
Recommended or required reading:
Basic:
TÓTHOVÁ, D. -- PAVLOVÁ, A. -- KOŠŤÁL, L. Úvod do počítačových sietí a operačného systému UNIX: (Učebné texty). Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 52 p. ISBN 80-7137-655-8.
HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- HAMÁŠOVÁ, K. Actual situation of risk analysis in enterprises of agrosector in Slovakia.  In ICABR 2013. Brno : Mendel University in Brno. (2013), p. 238--244. ISBN 978-0-620-55419-0. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2013.pdf.
TÓTHOVÁ, D. -- ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. Nový modul na Portáli VŠ – databáza e-vzdelávacích kurzov: New module for Portal of Universities - Database E-learning Courses.  In Informačné a komunikačné technológie v riadení a vzdelávaní. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2013), ISBN 978-80-552-0983-8. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/024-13/Tothova_Semelakova.pdf.
TÓTHOVÁ, D. Portál VŠ - súčasný stav: Portal of universities - current situation.  In Sieťové a informačné technológie 2012. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2012), ISBN 978-80-552-0905-0. URL: http://www.fem.uniag.sk/sit2012/zbornik/tothova2.pdf.
HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- OLÁHOVÁ, E. -- CHLEBEC, J. -- KORCOVÁ, Z. Škola mladého podnikateľa: 4. vzdelávací modul: Využitie IKT v tvorbe podnikateľských zámerov a v realizácii podnikania I. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 163 p. ISBN 80-8069-822-8.
BELLÉROVÁ, B. -- CHLEBEC, J. -- JAKUBCOVÁ, S. -- JEDLIČKOVÁ, Ľ. -- MUCHA, R. -- OBTULOVIČ, P. -- TÓTHOVÁ, D. Základy e-publikovania: metodická príručka. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 102 p. ISBN 978-80-552-0842-8.
HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- ŠUSTÁK, R. -- KORCOVÁ, Z. -- ŠKULECOVÁ, M. -- POPELKA, V. -- ZÁHOREC, J. -- HALLOVÁ, M. -- PALKOVÁ, Z. -- OLÁHOVÁ, E. -- ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. Získanie Európskeho certifikátu na počítač - ECDL: metodická príručka. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 123 p. ISBN 978-80-552-0594-6.
ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. -- PALKOVÁ, Z. -- TÓTHOVÁ, D. -- BELLÉROVÁ, B. -- POLÁČIK, T. Integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu: ARRAY(0x5668608). 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 101 p. ISBN 978-80-552-0849-7.

Recommended:
Jaroslav Horák: Vytváříme domácí bezdrátovou síť. COMPUTER PRESS, 2011. 296 str. EAN: 9788025129777
Keršláger Milan, Horák Jaroslav: Počítačové sítě pro začínající správce. COMPUTER PRESS. 2011. 304 str. EAN: 9788025131763
Mikuľák Martin: Programování WWW stránek pro úplné začátečníky. Computer Press, 2011. 264 str. ISBN: 9788025132524
Shinder, L.,D.: Počítačové sítě. Praha: Softpress. ISBN: 80-86497-55-0
Veselý, M: Tvorba webu od A po Zisk. Vydavateľstvo: Miro Veselý – MIREX. S. 290. ISBN:

Language of instruction:
Slovak
Notes:
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 0

Name of lecturer(s): Ing. Eva Oláhová, PhD. (instructor, lecturer)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification: 4. 9. 2017
Supervisor:
RNDr. Darina Tóthová, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Iveta Kunová on 09/04/2017.

Type of output: