Sylabus predmetu E15-0063-B - Basics of Computer Networks (FEM - SS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

University: Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty:
Course unit code: E15-0063-B
Course unit title: Basics of Computer Networks
Planned types, learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)
seminar
2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)

Credits:
6
Semester:
Control Systems in Production Engineering - bachelor (required), 4. semester
Quantitative Methods in Economics - bachelor (required), 6. semester
Business Economics - bachelor (elective), 6. semester
Environmental Economics and Management - bachelor (elective), 6. semester
Trade Entrepreneurship - bachelor (elective), 6. semester
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
Assesment methods :
In the course of the semester will be 6 interim tests (30%) and semester project - presented on the website (10%), which together will constitute 40% of the total evaluation. The oral examination will consist of 3 parts (2 of theoretical questions):
1 Computer Networks - Technical section (Questions are composed of lectures)
2 UNIX (Questions are composed of lectures, you can use manual pages)
3 Practical part (Questions are formed from entering the exercise, you can use manual pages)
To obtain evaluation A to be achieved 93 points, to obtain user B at least 86 points, 79 points C assessment, evaluation D 72 points, 64 points E evaluation.
Learning outcomes of the course unit:
After completing the course the student will get basic theoretical knowledge about computer networks , particularly in the area of ​​network technology, network topology, and in the use of different services and applications what the network in application layer offers. Will be able to compare network operating systems, particularly Windows and UNIX. Will be able to apply basic algorithms from first year of study, the creation of simple scripts in UNIX without using a programming language. Successful completion of course gives students the prerequisites for the creation of documents to the basic design of computer networks in the workplace, respectively proposal for its innovation. Also expanding managerial knowledge and skills will help in decision-making processes relating to the computer network and its use in practice.
Course contents:
Basic concepts. Distribution of computer networks (CN). Types of networks. Computer network at SUA. Active network devices. Network architecture. Protocols. Security. Differences between MS Windows and UNIX. UNIX file structure. User interface (shell commands, basics of shell programming - without using a programming language). Processes and signals. Principles of hypertext documents.
Recommended or required reading:
Basic:
TÓTHOVÁ, D. -- PAVLOVÁ, A. -- KOŠŤÁL, L. Úvod do počítačových sietí a operačného systému UNIX: (Učebné texty). Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 52 p. ISBN 80-7137-655-8.
HENNYEYOVÁ, K. -- KORCOVÁ, Z. -- HALLOVÁ, M. -- ZÁHOREC, J. -- FANDEL, I. -- TÓTHOVÁ, D. -- OLÁHOVÁ, E. -- NEOMÁNI, J. Informatika. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 155 p. ISBN 978-80-552-0678-3.
POPELKA, V. -- OKENKA, I. -- HENNYEYOVÁ, K. -- KORCOVÁ, Z. -- WENZLOVÁ, M. -- TÓTHOVÁ, D. Informačné a komunikačné technológie. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 150 p. ISBN 978-80-8069-925-3.
TÓTHOVÁ, D. -- KOŠŤÁL, L. -- STÝBLO, M. Služby počítačovej siete. In: Nevyhnutné znalosti a návyky pri práci na osobnom počítači pripojenom na počítačovú sieť. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-961-1.
HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- OLÁHOVÁ, E. -- CHLEBEC, J. -- KORCOVÁ, Z. Škola mladého podnikateľa: 4. vzdelávací modul: Využitie IKT v tvorbe podnikateľských zámerov a v realizácii podnikania I. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 163 p. ISBN 80-8069-822-8.
TÓTHOVÁ, D. -- CHLEBEC, J. -- TÓTH, T. Tvorba hypertextových dokumentov: (Používateľská príručka). Nitra : VŠP, 1995. 22 p.
HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- OLÁHOVÁ, E. -- CHLEBEC, J. -- KORCOVÁ, Z. Využitie IKT v tvorbe podnikateľských zámerov a v realizácii podnikania. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 163 p. ISBN 80-8069-822-8.

Recommended:
Domes Martin: Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky. Computer Press, 2008. 246 str. ISBN: 9788025121603
Keršláger Milan, Horák Jaroslav: Počítačové sítě pro začínající správce. COMPUTER PRESS. 2011. 304 str. EAN: 9788025131763

Language of instruction: Slovak
Notes:
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 172

A
B
C
DEFX
27,3 %
14,0 %
23,3 %
23,8 %11,6 %0 %
Name of lecturer(s):
Ing. Eva Oláhová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification: 4. 9. 2017
Supervisor:
RNDr. Darina Tóthová, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Iveta Kunová on 09/04/2017.

Typ výstupu: