Course syllabus E15-0086-I - European Consumer and Consumer Behaviour (FEM - SS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

University:
Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty:
Course unit code:
E15-0086-I
Course unit title:
European Consumer and Consumer Behaviour
Planned types, learning activities and teaching methods:
lecture3 hours weekly / 39 hours per semester of study (on-site method)
seminar
1 hour weekly / 13 hours per semester of study (on-site method)

Credits: 6
Semester: Agrarian Trade and Marketing - master (required), 2. semester
Agrarian Trade and Marketing - master (required), 2. semester
Business Management - master (elective), 2. semester
Level of study:
2.
Prerequisites for registration: none
Assesment methods :
Seminar essay of chosen topic in 20 points. Active participation on lectures and seminar in 10 points. Elaboration of practical excercises in 10 points. Final written exam in 70 points. To obtain A mark will be needed to obtain at least 93 points, for the evaluation of B mark at least 86 points, C mark at least 79 points, for the evaluation of D mark at least 72 points and for the evaluation of E mark at least 64 points.
Learning outcomes of the course unit:
The student on this course will be able to understand an importance of consumer behavior and consumer researching as well as an European citizen and differences in the home and European consumption. After the course, the student is able to define the factors of consumer behaviour with the consequent ability to propose production for agri-food products for European and world markets.
Course contents:
Course explains different aspects of consumer behaviour as a result of historical, political and economic development, explains the impact of attitudes and values to form the consumer behaviour, as well as development of trends and adaptation to customers´preferencies. There is an important role to identify specifics factors of consumer behavior, sustainable consumption, to define consumer differences between European consumers and to understand the basic model of purchasing decision.
Recommended or required reading:
Basic:
HORSKÁ, E. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- STÁVKOVÁ, J. -- TURČÍNKOVÁ, J. -- STEJSKAL, L. -- BOLAÑOS, R M. -- ARAQUE PADILLA, R A. -- MONTERO SIMÓ, M J. -- RAMÍREZ SOBRINO, J N. -- MATYSIK-PEJAS, R. -- SZAFRAŃSKA, M. Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 219 p. ISBN 978-80-552-0318-8.
HORSKÁ, E. -- SIRINGORINGO, H. European consumer and consumer behaviour. Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2012), ISBN 978-80-552-0936-4.

Recommended:
HORSKÁ, E. -- PALUCHOVÁ, J. -- PROKEINOVÁ, R. -- MOISEVA, O A. Vnímanie imidžu krajiny pôvodu potravinárskych produktov a aspekty ich kvality vo vybraných európskych krajinách. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 158 p. ISBN 978-80-552-0686-8.
PALUCHOVÁ, J. -- NAGMI, H. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- KICHI, R B A H. Káva : história, produkcia, spotreba: Komparácia arabskej konzumácie kávy s európskou ; Žiadna káva neulahodí vaším ústam, ak jej vôňa najprv nepošle svoj sladký pozdrav vášmu nosu. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 76 p. ISBN 978-80-552-0775-9.
Horská, E. - Nagyová, Ľ. a kol. 2013. Marketingové prístupy k udržateľnosti agrosektora na Slovensku. Nitra: SPU, 2013. 191 strán. ISBN 978-80-552-1126-8.
Michael R. Solomon. 2010. Consumer Behavior. Prentice Hall. str. 680. ISBN 1408261359.
O'Shaughnessy,J. 2013. Consumer Behaviour: Perspectives, Findings and Explanations. Publisher: Palgrave Macmillan, 2013. 536 pages. ISBN-10: 1137003766. ISBN-13: 9781137003768.
Paluchová, J. - Benda Prokeinová, R. 2013. Udržateľné tendencie v spotrebiteľskom správaní: Asociačné pravidlá, udržateľný marketing a zodpovedná spotreba. Nitra: SPU, 2013. 112 strán. ISBN 978-80-552-1125-1.
Richterová, K. – Klepochová, D. – Kopaničová, J. – Žák, Š. 2015. Spotrebiteľské správanie. 1. vyd. Bratistava. Sprint dva. 2015. 404 s. ISBN 978-80-89710-18-8.
Schiffman, L. G. – Kanuk, L. L. et al. 2010. Consumer Behavior. 10th Edition. Pearson Education, Inc. 2010. 592 pp. ISBN-13: 978-0-13-700670-0. ISBN-10: 0-13-700670-5.
Solomon, Michael R. – Bamossy, G. - Askegaard, S. - Hogg, Margaret K. 2016. Consumer Behaviour: A European Perspective, 6th Edition. Pearson. 2016. 736 pp. ISBN-10: 1292116722 • ISBN-13: 9781292116723
Solomon, Michael R. 2017. Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. 12th Edition. Pearson. 2017. 632 pp. ISBN-10: 1292153105 • ISBN-13: 9781292153100

Language of instruction:
Slovak, English
Notes:
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 846

A
B
CDE
FX
24,3 %
20,0 %
23,0 %17,1 %15,6 %0 %
Name of lecturer(s):
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (lecturer)
Ing. Johana Paluchová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Ing. Marek Petriľák, PhD. (examiner, instructor)
Ing. Peter Šedík, PhD. (examiner, instructor)
Last modification:
22. 10. 2018
Supervisor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská and programme supervisor


Last modification made by Iveta Kunová on 10/22/2018.

Type of output: