Course syllabus Z15-0191-I - Diploma Thesis Seminar 2 (FZKI - SS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

University: Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty:
Course unit code:
Z15-0191-I
Course unit title: Diploma Thesis Seminar 2
Planned types, learning activities and teaching methods:
seminar
1 hour weekly / 13 hours per semester of study (on-site method)
13 hours per semester of study (combined method)

Credits:
1
Semester: Biotechnics of Gardens and Landscape Designs - master (required), 4. semester
Biotechnics of Gardens and Landscape Designs - master (required), 4. semester
Garden and Landscape Architecture - master (required), 4. semester
Horticulture - master (required), 4. semester
Horticulture - master (required), 4. semester
Landscape Engineering - master (required), 4. semester
Landscape Engineering - master (required), 4. semester
Level of study:
2.
Prerequisites for registration: none
Assesment methods :
Ccredit
Learning outcomes of the course unit:
The student will learn the methodology of writing the thesis, acquire knowledge about how to present the results of work.
Course contents:
Postupnosť krokov spojených s vypracovaním diplomovej práce - základná štruktúra, osobitné požiadavky. Príprava textu. Príprava dokumentačného materiálu. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov. Formálna stránka prípravy a úpravy práce. Formy prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce.
Recommended or required reading:
Recommended:
Katuščák, D. 2007. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2007.
Rataj, Rybanska a kol. : Metodika písania záverečných prác, SPU : Nitra, aktuálne vydanie

Language of instruction: Slovak
Notes:
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 194

Z
FX
100,0 %
0 %
Name of lecturer(s):
Last modification:
26. 2. 2019
Supervisor:


Last modification made by Ing. Helena Barošková on 02/26/2019.

Type of output: