Sylabus předmětu U15-0152-B - Methodology and technical processing of the final thesis (FESRD - SS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

University:
Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty:
Course unit code:
U15-0152-B
Course unit title:
Methodology and technical processing of the final thesis
Planned types, learning activities and teaching methods:
lecture
1 hour weekly / 13 hours per semester of study (on-site method)
seminar
1 hour weekly / 13 hours per semester of study (on-site method)

Credits:
3
Semester: -- item not defined --
Level of study:
1.
Prerequisites for registration: none
Assesment methods :
-- item not defined --
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
Course contents:
-- item not defined --
Recommended or required reading:
Basic:
RATAJ, V. -- BELLÉROVÁ, B. -- ČERNÁKOVÁ, E. -- GOLIAN, J. -- HALÁSZOVÁ, K. -- HLAVÁČOVÁ, Z. -- TRAKOVICKÁ, A. -- WÖLCZOVÁ, T. Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 84 p. ISBN 978-80-552-0361-4.

Recommended:
Smernica o záverečných a habilitačných prácach č.36/2013
Šablóna záverečnej práce SPU
Študijný poriadok SPU v Nitre, 2018

Language of instruction:
Slovak
Notes:
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 68

Z
FX
100,0 %
0 %
Name of lecturer(s):
Ing. Monika Gubáňová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
27. 2. 2020
Supervisor:
Ing. Monika Gubáňová, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Martin Mastík, PhD. on 02/27/2020.

Typ výstupu: