Absolventi - výber roku absolvovania

   
Zoznamy
   

V nasledujúcej tabuľke vyberte požadovaný rok, pre ktorý si želáte vypísať absolventov na danej fakulte. Aktuálne obdobie je zvýraznené tučným písmom.

Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

          
2014
2013
2009

          

Pokračovať bez výberu filtra na rok absolvovania.