Absolventi - výber roku absolvovania

Vyhľadávanie   Zoznamy   

V nasledujúcej tabuľke vyberte požadovaný rok, pre ktorý si želáte vypísať absolventov na danej fakulte. Aktuálne obdobie je zvýraznené tučným písmom.

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

2019
2018
2017
2016
2015

          
2014
2013
2012
2011
2010

          
2009
2008
2007
2006
2005

Pokračovať bez výberu filtra na rok absolvovania.