Informace o dávkových úlohách

Některé údaje v informačním systému nejsou vkládány nebo měněny konkrétními uživateli, ale děje se tak automaticky během různých aktualizačních dávek. Nejčastěji se jedná o výměnu dat s externími systémy. Na této stránce jsou zobrazeny bližší informace o konkrétní dávkové úloze.

Import dat z knihovny
Pravidelný přenos dat z knihovního systému.
Kontaktní e-mail: uis [at] uniag.sk