Informácia o dávkových úlohách

Niektoré údaje v informačnom systéme nie sú vkladané alebo menené konkrétnymi používateľmi, ale deje sa tak automaticky behom rôznych aktualizačných dávok. Najčastejšie sa jedná o výmenu dát s externými systémami. Na tejto stránke sú zobrazené bližšie informácie o konkrétnej dávkovej úlohe.

Import dát z knižnice
Pravidelný prenos dát z knižničného systému.
Kontaktný e-mail: uis [at] uniag.sk