Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dagmar Čitáryová
Identification number: 1009
University e-mail: dagmar.citaryova [at] uniag.sk
 
Administration - Dean's Office of the FEM (FEM)

     
Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Licenčná politika na SPU
Čitáryová, Dagmar
Licenčná politika na SPU. In: Nevyhnutné znalosti a návyky pri práci na osobnom počítači pripojenom na počítačovú sieť. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-961-1.
BBBKapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách2001
Details
2.
Microsoft Select
Čitáryová, Dagmar
Microsoft Select. In: Nevyhnutné znalosti a návyky pri práci na osobnom počítači pripojenom na počítačovú sieť. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-961-1.
BBB
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
2001
Details
3.
Spôsob získavania a prideľovania licencií v rámci zmluvy MS Select = The way of licence acquiring and assigning intra the MS Select contract
Čitáryová, Dagmar
Spôsob získavania a prideľovania licencií v rámci zmluvy MS Select = The way of licence acquiring and assigning intra the MS Select contract.  In Sieťové a informačné technológie 2006 : 10. ročník celoškolského seminára s medzinárodnou účasťou, Nitra, 26.1. 2006. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2006), p. 20--23. ISBN 80-8069-664-0. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2006/023_06/citaryova.pdf.
BED
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); od roku 2013 zrušené
2006Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.