Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dagmar Čitáryová
Identification number: 1009
University e-mail: dagmar.citaryova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dean's Office of the FEM (FEM)

Contacts     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Licenčná politika na SPU
Čitáryová, Dagmar
Licenčná politika na SPU. In: Nevyhnutné znalosti a návyky pri práci na osobnom počítači pripojenom na počítačovú sieť. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-961-1.
BBBKapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách2001Details
2.Microsoft Select
Čitáryová, Dagmar
Microsoft Select. In: Nevyhnutné znalosti a návyky pri práci na osobnom počítači pripojenom na počítačovú sieť. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-961-1.
BBBKapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách2001Details
3.Spôsob získavania a prideľovania licencií v rámci zmluvy MS Select = The way of licence acquiring and assigning intra the MS Select contract
Čitáryová, Dagmar
Spôsob získavania a prideľovania licencií v rámci zmluvy MS Select = The way of licence acquiring and assigning intra the MS Select contract.  In Sieťové a informačné technológie 2006 : 10. ročník celoškolského seminára s medzinárodnou účasťou, Nitra, 26.1. 2006. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2006), p. 20--23. ISBN 80-8069-664-0. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2006/023_06/citaryova.pdf.
BEDOdborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); od roku 2013 zrušené2006Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.