Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: peter.bielik [at] uniag.sk
 
rektorát - adm.centrum - Foreign Relations and International Projects Office (R R)
odb. zamestnanec 3 - okrem IT - Dean's Office of the FEM (FEM)
professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
Chief official - Foreign Relations and International Projects Office (R R)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ali Assad
Výzvy v odvetví poľnohospodárstva pre oblasť Arabských štátov
September 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Branická
Ekonomicko-finančná analýza podniku
December 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dezider Bugár
Svetová finančná kríza, nezamestnanosť a ich dopad na región Hornej Nitry
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Miriam Buliková
Dopad daňovej politiky na ekonomiku podnikov
September 2023Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Dipl.-Ök. Andreas Diesch, PhD.
The capitalization rate used for business valuations illustrated in companies of the food industry
February 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Ďurišová, MBA
Ekonomicko-sociálne dopady energetického využitia biomasy v poľnohospodárskych podnikoch
September 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Hrubják
Analýza ziskovosti vybraného subjektu
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Hubinská
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
April 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Hudák
Analýza výrobno ekonomických výsledkov vybraného podniku
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrej Husár, PhD.
Corporate social responsibility in the economy of Slovakia
September 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kapusta, PhD.
Vplyv produkcie bioenergie na poľnohospodárstvo
September 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
Vertical price transmission analysis in the Slovak agri-food chain of selected products
August 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Karaš
Vplyv poľnohospodárskych podnikov na rozvoj vidieka s podporou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
August 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nataša Kovarovičová
Finančná analýza vybraného podniku
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Krta
Analýza produkčných systémov a ich súvislostí s SPP EÚ v poľnohospodárstve Slovenska
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Daniela Kudiaková
Efektívnosť poľnohospodárstva a jeho výrobných odvetví v krajinách V4.
January 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Lajda, PhD.
Economic impact of biotechnology on agricultural sector of EU and Slovakia: the case of biogas plants
September 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Dimuth Hasantha Nambuge, PhD.
Emergence and Growth of Industrial Business Clusters, Cluster Policy and its Effects for Economic Development
August 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Nemky, MBA
PODNIKANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE Z POHĽADU EKONOMICKEJ ANALÝZY PRÁVA
September 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nina Pastieriková
Ekonomika a manažment vybraného podniku
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Srnka, PhD.
Modelovanie vzťahov výrobkovej vertikály vybraného živočíšneho produktu - králičieho mäsa
August 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Boris Špánik, PhD.
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom súbore podnikov
August 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): JUDr. Mgr. Soňa Švarná
PODNIKANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE Z POHĽADU EKONOMICKEJ ANALÝZY PRÁVA
September 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zuzana Vašková
Kvantifikácie výkonnosti podnikov metódami merania.
January 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress