Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Identifikačné číslo: 101
Univerzitný e-mail: peter.bielik [at] uniag.sk
 
odb. zamestnanec 3 - okrem IT - Dekanát FEM (FEM)
profesor CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci pracoviska - Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov (R R)

Kontakty
     
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ali Assad
Výzvy v odvetví poľnohospodárstva pre oblasť Arabských štátov
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Branická
Ekonomicko-finančná analýza podniku
december 2010
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dezider Bugár
Svetová finančná kríza, nezamestnanosť a ich dopad na región Hornej Nitry
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Miriam Buliková
Dopad daňovej politiky na ekonomiku podnikov
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Lucia Cintulová
Analýza systému dôchodkového zabezpečenia na Slovensku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Dipl.-Ök. Andreas Diesch, PhD.
The capitalization rate used for business valuations illustrated in companies of the food industry
február 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Eva Ďurišová, MBA
Ekonomicko-sociálne dopady energetického využitia biomasy v poľnohospodárskych podnikoch
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Radoslava Ďurišová
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Lenka Ferancová
Finančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnosti
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Hrubják
Analýza ziskovosti vybraného subjektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Hubinská
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Hudák
Analýza výrobno ekonomických výsledkov vybraného podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Andrej Husár, PhD.
Corporate social responsibility in the economy of Slovakia
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jaroslav Kapusta, PhD.
Vplyv produkcie bioenergie na poľnohospodárstvo
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
Vertical price transmission analysis in the Slovak agri-food chain of selected products
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Karaš
Vplyv poľnohospodárskych podnikov na rozvoj vidieka s podporou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Nataša Kovarovičová
Finančná analýza vybraného podniku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Ján Krta
Analýza produkčných systémov a ich súvislostí s SPP EÚ v poľnohospodárstve Slovenska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Daniela Kudiaková
Efektívnosť poľnohospodárstva a jeho výrobných odvetví v krajinách V4.
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ján Lajda, PhD.
Economic impact of biotechnology on agricultural sector of EU and Slovakia: the case of biogas plants
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Dimuth Hasantha Nambuge, PhD.
Emergence and Growth of Industrial Business Clusters, Cluster Policy and its Effects for Economic Development
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Martin Nemky, MBA
PODNIKANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE Z POHĽADU EKONOMICKEJ ANALÝZY PRÁVA
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nina Pastieriková
Ekonomika a manažment vybraného podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Juraj Srnka, PhD.
Modelovanie vzťahov výrobkovej vertikály vybraného živočíšneho produktu - králičieho mäsa
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Boris Špánik, PhD.
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom súbore podnikov
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: JUDr. Mgr. Soňa Švarná
PODNIKANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE Z POHĽADU EKONOMICKEJ ANALÝZY PRÁVA
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Rastislav Tyč
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Zuzana Vašková
Kvantifikácie výkonnosti podnikov metódami merania.
január 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná