Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Identifikační číslo: 101
Univerzitní e-mail: peter.bielik [at] uniag.sk
 
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)
profesor - Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí pracoviště - Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov (R R)

Kontakty
     
     Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 ..ako Dávid porazil Goliáša...Flagship projekt STOP!!!
garant
09.12.2013
09.12.2013
2 Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinuE. HorskáZmluva o dieloZástupca zodpovedného riešiteľa
10.06.2019
31.08.2019
3
 Bulharské, ruské a kazašské programy MBA v agrobizniseErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant17.12.2019
4
 Cesta internacionalizácie a integrácie v Európe regiónov
Visegrad+ Grants
garant
14.07.2006
14.06.2007
5
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.10.2017
14.10.2020
6
 Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant
01.01.2007
31.12.2009
7
 Dunajskej iniciatívy pre inovácie a transfer technológií
Interreg Danube Transnational Programme
garant
01.03.2012
05.02.2014
8 Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidiekaProgram rozvoja vidieka SR 2007-2013
garant
07.12.200907.12.2012
9
 Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidieka
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
garant01.01.200901.11.2012
10
 Ekonomika, sociálna politika a občianstvo v Európe regiónov
P. BielikVisegrad+ Grants
garant
10.05.2008
10.04.2010
11 Ekonomika, sociálna politika a občianstvo v Európskej únii - Dôkaz krajín V4 a perspektívy UkrajinyVisegrad+ Grants
garant
10.01.2008
10.01.2010
12
 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2019/20
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2019
30.09.2021
13 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2020/21
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2020
30.09.2021
14
 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2019/20, 2020/21 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.08.2019
31.07.2022
15 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2020/21, 2021/22 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
01.08.2020
31.07.2022
16 Európska sieť pre poľnohospodársky výskum a inovácieP. Bielik
Horizont 2020
odborný garant
01.02.2015
01.02.2018
17
 Európsky magisterský program v odbore riadenie poľnohospodárskych podnikov
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
14.03.2016
14.03.2016
18
Erasmus Mundus
garant
15.07.2012
14.07.2016
19 Hodnotenie dopadov rozvoja poľnohospodárskej politiky na úrovni farmy v procese ďalšej integrácie do EÚ vo vybraných krajinách Vyšehradskej štvorky a krajín EÚFlagship Grants
garant
05.05.199705.04.1999
20 Inovácie a transfer technológií v agropotravinárskom sektore: bariéry a výzvyP. BielikVšeobecné výzvygarant15.05.201715.05.2017
21
 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.P. BielikFP7
garant projektu
01.10.2013
01.04.2016
22
 MADE IN DANUBE
Interreg Danube Transnational Programme
odborný garant a metodický riešiteľ
01.01.2017
30.06.2019
23
 MBA programy agropodnikania v Bulharsku, Rumunsku a Arménsku
P. Bielik
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
22.01.2019
22.01.2019
24 Mikroekonomická analýza reštrukturalizácie fariem v strednej a východnej EurópeP. BielikFlagship Grantsgarant
10.10.1999
14.07.2001
25
E. MarišováInterreg Europeriešiteľ01.01.201731.12.2021
26
 Modernizácia študijných programov - TadžikistanP. BielikGranty nadácií
garant
03.08.2016
03.08.2016
27
 MyUniversity: Rozhodovanie o zjednotenom vysokom školstve
FP7
garant
01.08.2010
01.09.2013
28
 Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku
P. BielikErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
16.01.201716.01.2017
29
 Podpora univerzít krajín V4 na ceste k excelentnosti
P. Bielik
Standard Grants STOP!!!
garant
07.07.2016
07.07.2016
30
 Poľnohospodárstvo a vodné hospodárstvo v Strednej Ázii - zdieľanie skúseností zo strednej a východnej EurópyStandard Grants STOP!!!garant01.06.2015
31.12.2015
31 Posilnenie vedeckej spolupráce univerzít z krajín V4 za účelom zvýšenia efektivity ich projektovej spolupráce
Standard Grants STOP!!!
garant
29.02.2016
29.02.2016
32 Posilňovanie riadenia na univerzitách v KirgizskuP. Bielik
Tempus
garant
01.10.201301.10.2013
33
Horizont 2020
metodický riešiteľ
01.10.2018
31.03.2021
34
 Rekonštrukcia poľnohospodárskych odborných štúdií na západnom BalkáneP. Bielik
Tempus
garant
30.04.2013
01.05.2016
35
P. Bielik
Leonardo da Vinci
garant
01.03.201201.03.2012
36
P. Bielik
Horizont 2020
garant08.11.2017
08.11.2017
37
 Škola mladého podnikateľa
P. Bielik
OP Ľudské zdroje
garant01.01.2006
31.12.2008
38
 Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku
P. BielikVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2006
31.12.2009
39
 Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2006
31.12.2008
40
 Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku.P. Bielik
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2006
31.12.2008
41 Trvalo udržateľný rozvoj a poľnohospodárstvoVisegrad+ Grantsgarant
12.03.2011
10.02.2013
42 Udržateľnosť poľnohospodárskeho sektora v krajinách V4 a spolupracujúcich regiónochP. BielikStrategic Grants
garant
01.08.201131.07.2014
43 Vybudovanie výskumného centra AgrobiotechP. BielikOP Výskum a inováciegarant
19.07.2013
30.06.2015
44
 Výkonnosť a efektívnosť agropotravinárskych podnikov SR v období vstupu do EÚ
P. BielikGA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.200331.12.2005
45
 Významné miľníky SPU
P. Bielik
Granty nadácií
garant
31.12.2015
31.12.2015
46
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
gestor modulu
01.02.2019
47
 Zavedenie HACCP vzdelávacích modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych noriemP. BielikErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.12.201631.01.2019
48
 Zdieľanie užitočných informácií z oblasti poľnohospodárska a transfer technológií medzi univerzitami vyšehradskej skupiny
P. Bielik
Standard Grants STOP!!!
garant
03.08.2016
03.08.2016
49
P. BielikErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant
01.05.2017
01.05.2017
50
 Zmeny v živote vidieckych domácností po vstupe do EÚAPVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.07.201631.03.2020

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podanýřešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý