Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Identifikační číslo: 101
Univerzitní e-mail: peter.bielik [at] uniag.sk
 
rektorát - adm.centrum - Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov (R R)
odb. zamestnanec 3 - okrem IT - Dekanát FEM (FEM)
profesor CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty
     
     
Projekty
     Publikace     
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 ..ako Dávid porazil Goliáša...
Flagship projekt STOP!!!garant
09.12.2013
09.12.2013
2 Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinuZmluva o dielo
Zástupca zodpovedného riešiteľa
10.06.201931.08.2019
3
 Bulharské, ruské a kazašské programy MBA v agrobiznise
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
17.12.2019
4
 Ďalší cieľ Balkán: Vývoj krajín v oblasti agroturistikyP. BielikErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.10.201714.10.2020
5
 Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva
P. BielikMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant
01.01.2007
31.12.2009
6
 Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidiekaP. BielikProgram rozvoja vidieka SR 2007-2013 garant07.12.200907.12.2012
7
 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2019/20
P. Bielik
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2019
30.09.2020
8
 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2020/21
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant01.06.2020
30.09.2020
9 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2019/20, 2020/21 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)P. Bielik
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.08.2019
31.07.2021
10
 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2020/21, 2021/22 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)
P. BielikErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovgarant
01.08.2020
31.07.2022
11 Európska sieť pre poľnohospodársky výskum a inovácie
Horizont 2020
odborný garant
01.02.2015
01.02.2018
12 Európsky magisterský program v odbore riadenie poľnohospodárskych podnikovP. BielikErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant
14.03.2016
14.03.2016
13
 Euro Ruská akademická sieť PLUSP. BielikErasmus Mundus
garant
15.07.201214.07.2016
14
P. Bielik
Všeobecné výzvy
garant
15.05.2017
15.05.2017
15 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.P. Bielik
FP7
garant projektu
01.10.2013
01.04.2016
16
 MBA programy agropodnikania v Bulharsku, Rumunsku a ArménskuErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
22.01.2019
22.01.2019
17
 Modernizácia študijných programov - Tadžikistan
Granty nadáciígarant
03.08.2016
03.08.2016
18 Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a RuskuP. BielikErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
16.01.2017
16.01.2017
19
 Podpora univerzít krajín V4 na ceste k excelentnosti
Standard Grants STOP!!!
garant
07.07.2016
07.07.2016
20 Poľnohospodárstvo a vodné hospodárstvo v Strednej Ázii - zdieľanie skúseností zo strednej a východnej Európy
Standard Grants STOP!!!
garant
01.06.2015
31.12.2015
21
 Posilnenie vedeckej spolupráce univerzít z krajín V4 za účelom zvýšenia efektivity ich projektovej spolupráceP. BielikStandard Grants STOP!!!
garant
29.02.2016
29.02.2016
22
 Posilňovanie riadenia na univerzitách v KirgizskuP. Bielik
Tempus
garant
01.10.201301.10.2013
23 POWER4BIO
Horizont 2020
metodický riešiteľ
01.10.2018
31.03.2021
24
 Rekonštrukcia poľnohospodárskych odborných štúdií na západnom BalkáneP. BielikTempusgarant30.04.201301.05.2016
25 Spoločný podnik v organizácii mladých ľudíP. BielikLeonardo da Vinci
garant
01.03.201201.03.2012
26 Stredoeurópska sieť pre výskum rizíkHorizont 2020garant08.11.201708.11.2017
27 Škola mladého podnikateľaOP Ľudské zdroje
garant
01.01.2006
31.12.2008
28 Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na SlovenskuVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2006
31.12.2009
29 Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku.P. Bielik
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2006
31.12.2008
30 Udržateľnosť poľnohospodárskeho sektora v krajinách V4 a spolupracujúcich regiónochP. BielikStrategic Grants
garant
01.08.201131.07.2014
31 Výkonnosť a efektívnosť agropotravinárskych podnikov SR v období vstupu do EÚGA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)garant
01.01.2003
31.12.2005
32
 Významné miľníky SPU
P. BielikGranty nadáciígarant
31.12.2015
31.12.2015
33
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.12.201631.01.2019
34
 Zdieľanie užitočných informácií z oblasti poľnohospodárska a transfer technológií medzi univerzitami vyšehradskej skupinyP. Bielik
Standard Grants STOP!!!
garant03.08.201603.08.2016
35Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.05.2017
01.05.2017
36
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.07.2016
31.03.2020

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý