Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Identifikačné číslo: 101
Univerzitný e-mail: peter.bielik [at] uniag.sk
 
odb. zamestnanec 3 - okrem IT - Dekanát FEM (FEM)
profesor CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci pracoviska - Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov (R R)

     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 ..ako Dávid porazil Goliáša...
P. BielikFlagship projekt STOP!!!garant09.12.201309.12.2013
2 Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu
Zmluva o dielo
Zástupca zodpovedného riešiteľa
10.06.201931.08.2019
3
 Bulharské, ruské a kazašské programy MBA v agrobiznise
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
17.12.2019
4
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.10.2017
14.10.2020
5
 Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva
P. BielikMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant
01.01.2007
31.12.2009
6 Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidiekaP. BielikProgram rozvoja vidieka SR 2007-2013 garant07.12.200907.12.2012
7
 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2019/20
P. BielikErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.201930.09.2020
8 Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2020/21Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.06.2020
30.09.2020
9
 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2019/20, 2020/21 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)
P. Bielik
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.08.2019
31.07.2021
10
 Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2020/21, 2021/22 s partnerskými krajinami (mimo EÚ)
P. Bielik
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.08.2020
31.07.2022
11
 Európska sieť pre poľnohospodársky výskum a inovácie
Horizont 2020odborný garant01.02.201501.02.2018
12
 Európsky magisterský program v odbore riadenie poľnohospodárskych podnikovP. BielikErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
14.03.2016
14.03.2016
13Erasmus Mundusgarant
15.07.2012
14.07.2016
14
 Inovácie a transfer technológií v agropotravinárskom sektore: bariéry a výzvyP. Bielik
Všeobecné výzvy
garant
15.05.2017
15.05.2017
15 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.P. BielikFP7garant projektu01.10.201301.04.2016
16 MBA programy agropodnikania v Bulharsku, Rumunsku a Arménsku
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
22.01.2019
22.01.2019
17
 Modernizácia študijných programov - Tadžikistan
Granty nadácií
garant
03.08.201603.08.2016
18
 Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku
P. BielikErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
16.01.2017
16.01.2017
19 Podpora univerzít krajín V4 na ceste k excelentnosti
Standard Grants STOP!!!
garant07.07.2016
07.07.2016
20P. BielikStandard Grants STOP!!!garant01.06.2015
31.12.2015
21
P. Bielik
Standard Grants STOP!!!
garant
29.02.2016
29.02.2016
22P. BielikTempus
garant
01.10.2013
01.10.2013
23 POWER4BIOD. Moravčíková
Horizont 2020
metodický riešiteľ
01.10.2018
31.03.2021
24 Rekonštrukcia poľnohospodárskych odborných štúdií na západnom BalkáneP. Bielik
Tempus
garant
30.04.2013
01.05.2016
25
 Spoločný podnik v organizácii mladých ľudíP. Bielik
Leonardo da Vinci
garant01.03.2012
01.03.2012
26 Stredoeurópska sieť pre výskum rizíkP. Bielik
Horizont 2020
garant08.11.2017
08.11.2017
27
 Škola mladého podnikateľa
P. Bielik
OP Ľudské zdroje
garant01.01.2006
31.12.2008
28
 Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2006
31.12.2009
29P. BielikVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200631.12.2008
30
P. BielikStrategic Grantsgarant
01.08.2011
31.07.2014
31
 Výkonnosť a efektívnosť agropotravinárskych podnikov SR v období vstupu do EÚ
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant01.01.2003
31.12.2005
32
 Významné miľníky SPUP. BielikGranty nadáciígarant
31.12.2015
31.12.2015
33 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobeM. Šimko
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
gestor modulu
01.02.2019
34P. BielikErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.12.201631.01.2019
35
 Zdieľanie užitočných informácií z oblasti poľnohospodárska a transfer technológií medzi univerzitami vyšehradskej skupinyStandard Grants STOP!!!
garant
03.08.201603.08.2016
36P. Bielik
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.05.2017
01.05.2017
37
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.07.2016
31.03.2020

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý