Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Identifikačné číslo: 101
Univerzitný e-mail: peter.bielik [at] uniag.sk
 
rektorát - adm.centrum - Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov (R R)
odb. zamestnanec 3 - okrem IT - Dekanát FEM (FEM)
profesor CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci pracoviska - Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov (R R)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURIŠOVÁ, E. -- ČERYOVÁ, D. -- TURČEKOVÁ, N. -- BIELIK, P. -- URBÁNOVÁ, M. Agriculture in the terms of bioeconomy. In Inproforum 2018. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2018, s. 213--221. ISBN 978-80-7394-726-2 (brož.).

Originálny názov: Agriculture in the terms of bioeconomy
Autor: Ing. Eva Ďurišová, MBA (20%)
Ing. Dominika Čeryová, PhD. (20%)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (20%)
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (20%)
Ing. Mária Urbánová, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra manažmentu
Katedra ekonomiky
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Inproforum 2018
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 213
Do strany: 221
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: obnoviteľné energetické zdroje, EÚ, biopalivá, poľnohospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj, bioekonomika
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Ďurišová, MBA
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Inproforum 2018. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2018. ISBN 978-80-7394-726-2 (brož.).

Originálny názov: Inproforum 2018
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7394-726-2 (brož.)
Vydavateľ: University of South Bohemia České Budějovice
Miesto vydania: České Budějovice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)