Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Identifikačné číslo: 102
Univerzitný e-mail: zuzana.palkova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Ács
Virtuálna realita vo vzdelávaní - realizácia vzdelávacích materiálov s využitím prostriedkov virtuálnej reality
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Andrásko
Aplikácia "Čísla a číselné sústavy"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Andraščík
Online vzdelávacie moduly "Obnoviteľné energetické zdroje"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Bako
Aplikácia na online tvorbu rozvrhu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Bako
Testovanie znalostí pomocou prostriedkov IKT
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Balala
Multimediálna zbierka úloh z problematiky databázových systémov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Bekö
Simulačný model ohrevu TÚV prostredníctvom solárnej energie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Bekö
3D realita ako podpora moderného vzdelávania
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Belák
Palivové články - princípy a využitie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Belák
Využitie fotovoltaických článkov v domácnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bestvina
Online vzdelávacie moduly "Krokové motory"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Bucsek
Aplikácia na optimalizáciu materiálového zabezpečenia výroby
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Bucsek
Gamification - analýza možností využitia princípu hier vo vzdelávacom procese
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Čeľovský
Analýza a návrh koncepcie mobilnej aplikácie IS pre študentov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Patrik Feješ
Multimediálna zbierka úloh z problematiky programovania
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Feješ
Multimediálna zbierka úloh z problematiky programovania
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Flak
Analýza faktorov ovplyvňujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov energie v krajinách Európskej únie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Peter Flak
Návrh aplikácie pre určenie vhodného modelu obnoviteľných zdrojov energie pre vybraný región
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Géci
Multimediálna zbierka úloh z problematiky programovania
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Hajdu
Evidencia projektov v databáze
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Halo
Program na demonštráciu princípov moderných digitálnych modulácií a kódovania
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Határ
Databázový model na tvorbu rozvrhu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Homa
Flash animácie ako podpora vzdelávania v energetike
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hrebíček
Vizualizácia algoritmov na výučbu programovania
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Hudačko
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Chrást
Technológie redakčných systémov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Janíček
Informačný systém pre riadenie technických operácií v spoločnosti Hurican Slovakia
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mário Káčer
Multimediálna zbierka úloh z problematiky programovania
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Kanás
E-learningové multimediálne materiály ako podporný prostriedok výučby predmetu "Algoritmy a dátové štruktúry"
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Kanás
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Kažimír
Vizualizácia činnosti logických obvodov - multimediálna učebná pomôcka
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Kontár
Virtuálna realita vo vzdelávaní – benchmarking
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Patrik Kósa
Robotický systém na zber a vyhodnotenie koncentrácie vybraných plynov v ovzduší
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kováč
Inkubátory a start-upy v podmienkach krajín EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Králová
Analýza vybraných mikroklimatických podmienok v priestoroch budovy Technickej fakulty SPU v Nitre
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Kriška
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Kročko
Multimediálna pomôcka "Obnoviteľné energetické zdroje"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Kukučka
Možnosti zefektívnenia a modernizácie vodného hospodárstva v poľnohospodárskych podnikoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Kukučka
Vytvorenie bázy dát pre simulačné modely závlahových sústav
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Lehocky
E-learningové multimediálne materiály ako podporný prostriedok výučby informatiky
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Macák
Internetové aplikácie na podporu vzdelávania
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Magyarics
Analýza faktorov ovplyvňujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov energie v krajinách Európskej únie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Mihalíková
Informačný systém pre riadenie opatrení v spoločnosti Clamason Slovakia, s.r.o.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Mihalíková
Redakčný systém Contao
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľubomír Nagy, PhD.
Návrh systému osvetlenia zabezpečujúceho kvalitu svetelných podmienok pre pestovanie rastlinných priesad
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ľudovít Nagy
Vplyv externých faktorov na účinnosť fotovoltaického panelu v reálnych podmienkach
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Neugebauer
Multimediálna vzdelávacia pomôcka pre výuku databázových systémov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Oravec
Návrh využitia rôznych alternatívnych energetických zdrojov v podmienkach poľnohospodárkskej farmy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Paluch
Elektronický vzdelávací kurz "Bezpečnosť IT"
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimir Paraska
Vzdelávací portál Vidieckej platformy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Pohuba, PhD.
On-line testovanie v predmete "Programovanie"
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Stanislav Pohuba, PhD.
Porovnanie efektívnosti tvorby bioplynu pri mokrej a suchej fermentácií
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Adam Pokorný
Optimalizácia plánovania výroby vo zvolenom výrobnom podniku prostredníctvom prostriedkov informačných a komunikačných technológií
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Rodný, PhD.
Optimalizácia riadenia procesov metódou efektívneho heuristického spracovania informácií
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Ružička
Aplikácia „Farmárska mapa“
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Ružička
Vizualizácia marketingových informácií prostredníctvom mobilných aplikácií
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Šalitroš
Interný IT audit podľa ISO normy 20 000 pre vybranú spoločnosť
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Tomášik, PhD.
Analýza a komparácia objektov na digitálnom obraze
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lukáš Tomášik, PhD.
Modelovanie optimalizácie z hľadiska rovnomernosti rozdelenia závlahovej dávky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Turza
Digitálne spracovanie nízkofrekvenčných signálov
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Uhrin
Analýza využívania web 2.0 technológií pre zlepšenie kvality a rozvoja podniku
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Uhrin
Web 2.0 technológie a ich aplikácie do vzdelávacieho procesu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Vajda
Počítačové spracovanie výsledkov psychometrických vyšetrení
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rudolf Vašíček
Augmented technologies a možnosti ich využitia v poľnohospodárskej praxi
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Vydarený
Analýza simulačných programov na syntézu kombinačných logických obvodov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michal Zorád
Potenciál využitia alernatívnych palív v leteckom a automobilovom priemysle
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná