Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Identifikační číslo: 103
Univerzitní e-mail: milan.kadnar [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Výuka
     
     
Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
StavZávěrečná práce
Podrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Andrej Adamík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese - zvary
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Štefan Bendík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Spojky
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jana Brunaiová
Optimalizácia dávkovania polyuretánovej peny pre káblové zväzky pri napeňovaní prechodiek
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Jana Brunaiová
Optimalizačné metódy pri riadení výroby
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Csillagová, PhD.
Audit systému manažérstva kvality
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je rozpracovánaBP
Autor: Lukáš Czetner
Simulácia deformácie profilu pri ťahu
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Pavol Černák
Informačno-komunikačné technológie a ich využitie vo vyučovacom procese – lícovanie
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miroslav Dojčan
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality mazacích olejov
březen 2017
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Boris Dolník
Tvorba dizajnu strojov v priemyselnom prostredí
březen 2018Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Peter Fazekaš
Hodnotenie vplyvu vybraných parametrov na efektívnosť bioplynového zariadenia
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Analyticko-experimentálne charakteristiky tribologických systémov na báze tenkých kovových vrstiev
září 2019
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce je odevzdána
DP
Autor: Bc. Filip Gedaj
Zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov pomocou nástrojov kvality
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ondrej Gemeri
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného k skúškam abrazívneho opotrebenia
březen 2014
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Peter Haas, PhD.
Návrh konštrukcie elektromechanických termostatov založených na lineárnom pohybe
září 2017
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ladislav Helma
Posúdenie bezpečnosti vo vybranej organizácii
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Peter Herian
Optimalizovanie parametrov procesov vo výrobe
březen 2017
Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Ing. Peter Herian
Optimalizovanie parametrov procesov vo výrobe
březen 2017Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Kristián Hludík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spoje
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Marián Hoppan
Využitie IKT vo vyučovacom procese – Kolíky, čapy a perové spoje
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Martin Horniaček
Sledovanie spôsobilosti výrobného procesu vo výrobnej organizácii
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miroslav Iliaš
Hodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktu
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľuboš Jamrich
Využitie nástrojov riadenia kvality
březen 2017
Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Jaržembovský
Technológia separácie plastového odpadu
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Martin Jurkáček
Hodnotenie vlastností povrchu z pohľadu tribológie
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Káčer
Simulácia práce elektromechanického kontaktu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je rozpracovánaDisP
Autor: Ing. Peter Káčer
Systém manažérstva kvality a jeho procesy vo vybranej organizácii
září 2021
Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Peter Káčer
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese – Predpäté skrutkové spoje
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Karol Kania
Návrh experimentálnej meracej stanice založenej na PLUG-PC
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce je nekompletní
DPAutor: Bc. Roman Kostický
Posúdenie bezpečnosti vybraného pracovného procesu
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Matúš Kováč
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného k skúškam adhezívneho opotrebenia
březen 2014
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce je odevzdánaDPAutor: Bc. Erik Kukučka
Spôsobilosť a regulácia procesov pre vybraný produkt
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Michal Lančarič
Prehľad a dostupnosť zdvíhacích vozíkov pre vnútropodnikovú dopravu
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Martin Letko
Simulácia deformácie profilu pri krútení
březen 2018
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Radovan Marček
Simulácia deformácie profilu pri ohybe
březen 2018
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Šimon Miček
Porovnanie vybraných fyzikálnych vlastností biomazív a syntetických mazív
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Dušan Nógli, PhD.
Optimalizácia procesov pri prevádzke a údržbe plynových zariadení
září 2019Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Júlia Obenau
Návrh systému inteligentných pracovísk pre automobilový priemysel
březen 2016
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Branislav Ocelík
Simulácia deformácie profilu pri ohybe
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dominik Porubský
Simulácia náhodných procesov, vyhodnocovanie náhodných procesov metódami štatistickej dynamiky
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ján Sitek
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese - kolíky, čapy a perové spoje
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Ševčíková
Analýza bezpečnosti technických systémov vo vybranej organizácii
únor 2017Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roman Šichta
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobnej organizácii
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Švondrk
Implementácia nástrojov kvality vo vybranom podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Andrej Tósegi
Metódy skúmania vlastností olejov
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marek Valo
Tribologické vlastnosti tenkých kovových filmov
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Matej Vereš
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese - Staticky zaťažené skrutkové spoje
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Tomáš Víglaský
Hodnotenie výsledkov experimentov na skúšobnom stroji Tribotestor M’06
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Viglašová
Aplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobe
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Oliver Vilina
Konštruovanie elektroinštalačných boxov
březen 2016
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Michal Žoldoš
Realizácia správy obsahu internetovej prezentácie vedeckej konferencie
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována