Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Identification number: 103
University e-mail: milan.kadnar [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Machine Design (TF)

Contacts
     
Graduate
     
     Projects     
Publications     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrej Adamík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese - zvary
April 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Štefan Bendík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Spojky
March 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Brunaiová
Optimalizácia dávkovania polyuretánovej peny pre káblové zväzky pri napeňovaní prechodiek
April 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Brunaiová
Optimalizačné metódy pri riadení výroby
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Csillagová, PhD.
Audit systému manažérstva kvality
May 2015Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Lukáš Czetner
Simulácia deformácie profilu pri ťahu
March 2020Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Černák
Informačno-komunikačné technológie a ich využitie vo vyučovacom procese – lícovanie
April 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Dojčan
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality mazacích olejov
March 2017
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Dolník
Tvorba dizajnu strojov v priemyselnom prostredí
March 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adam Duty
Využitie zvarových spojov v automobilovej technike
March 2021Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Fazekaš
Hodnotenie vplyvu vybraných parametrov na efektívnosť bioplynového zariadenia
April 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Analyticko-experimentálne charakteristiky tribologických systémov na báze tenkých kovových vrstiev
September 2019Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Gedaj
Zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov pomocou nástrojov kvality
March 2020
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Gemeri
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného k skúškam abrazívneho opotrebenia
March 2014
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Haas, PhD.
Návrh konštrukcie elektromechanických termostatov založených na lineárnom pohybe
September 2017
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Helma
Posúdenie bezpečnosti vo vybranej organizácii
April 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Herian
Optimalizovanie parametrov procesov vo výrobe
March 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Peter Herian
Optimalizovanie parametrov procesov vo výrobe
March 2017Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Kristián Hludík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spoje
March 2020Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marián Hoppan
Využitie IKT vo vyučovacom procese – Kolíky, čapy a perové spoje
April 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Horniaček
Sledovanie spôsobilosti výrobného procesu vo výrobnej organizácii
April 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Iliaš
Hodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktu
April 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Jamrich
Využitie nástrojov riadenia kvality
March 2017Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Jaržembovský
Technológia separácie plastového odpadu
April 2019
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Jurkáček
Hodnotenie vlastností povrchu z pohľadu tribológie
May 2012Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Káčer
Simulácia práce elektromechanického kontaktu
April 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Peter Káčer
Systém manažérstva kvality a jeho procesy vo vybranej organizácii
September 2021
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Káčer
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese – Predpäté skrutkové spoje
April 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karol Kania
Návrh experimentálnej meracej stanice založenej na PLUG-PC
May 2012Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Roman Kostický
Posúdenie bezpečnosti vybraného pracovného procesu
April 2019
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matúš Kováč
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného k skúškam adhezívneho opotrebenia
March 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Kukučka
Spôsobilosť a regulácia procesov pre vybraný produkt
April 2020
Displaying the final thesis
33.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michal Lančarič
Prehľad a dostupnosť zdvíhacích vozíkov pre vnútropodnikovú dopravu
April 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Letko
Simulácia deformácie profilu pri krútení
March 2018
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Radovan Marček
Simulácia deformácie profilu pri ohybe
March 2018
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šimon Miček
Porovnanie vybraných fyzikálnych vlastností biomazív a syntetických mazív
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dušan Nógli, PhD.
Optimalizácia procesov pri prevádzke a údržbe plynových zariadení
September 2019
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Júlia Obenau
Návrh systému inteligentných pracovísk pre automobilový priemysel
March 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Branislav Ocelík
Simulácia deformácie profilu pri ohybe
April 2015Displaying the final thesis
40.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Jakub Paulovič
Pevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí Solidworks
March 2021Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dominik Porubský
Simulácia náhodných procesov, vyhodnocovanie náhodných procesov metódami štatistickej dynamiky
April 2015
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Sitek
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese - kolíky, čapy a perové spoje
April 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Ševčíková
Analýza bezpečnosti technických systémov vo vybranej organizácii
February 2017
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Šichta
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobnej organizácii
April 2016Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Švondrk
Implementácia nástrojov kvality vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrej Tósegi
Metódy skúmania vlastností olejov
April 2015
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Valo
Tribologické vlastnosti tenkých kovových filmov
May 2012
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matej Vereš
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese - Staticky zaťažené skrutkové spoje
April 2013Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Víglaský
Hodnotenie výsledkov experimentov na skúšobnom stroji Tribotestor M’06
April 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Viglašová
Aplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobe
May 2019
Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Oliver Vilina
Konštruovanie elektroinštalačných boxov
March 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Žoldoš
Realizácia správy obsahu internetovej prezentácie vedeckej konferencie
April 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress