Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Identifikačné číslo: 103
Univerzitný e-mail: milan.kadnar [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra konštruovania strojov (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Adamík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese - zvary
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Štefan Bendík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Spojky
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Brunaiová
Optimalizácia dávkovania polyuretánovej peny pre káblové zväzky pri napeňovaní prechodiek
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Brunaiová
Optimalizačné metódy pri riadení výroby
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Csillagová, PhD.
Audit systému manažérstva kvality
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lukáš Czetner
Simulácia deformácie profilu pri ťahu
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Černák
Informačno-komunikačné technológie a ich využitie vo vyučovacom procese – lícovanie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Dojčan
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality mazacích olejov
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Dolník
Tvorba dizajnu strojov v priemyselnom prostredí
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Fazekaš
Hodnotenie vplyvu vybraných parametrov na efektívnosť bioplynového zariadenia
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Analyticko-experimentálne charakteristiky tribologických systémov na báze tenkých kovových vrstiev
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Gedaj
Zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov pomocou nástrojov kvality
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Gemeri
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného k skúškam abrazívneho opotrebenia
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Haas, PhD.
Návrh konštrukcie elektromechanických termostatov založených na lineárnom pohybe
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Helma
Posúdenie bezpečnosti vo vybranej organizácii
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Herian
Optimalizovanie parametrov procesov vo výrobe
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Peter Herian
Optimalizovanie parametrov procesov vo výrobe
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristián Hludík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spoje
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marián Hoppan
Využitie IKT vo vyučovacom procese – Kolíky, čapy a perové spoje
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Horniaček
Sledovanie spôsobilosti výrobného procesu vo výrobnej organizácii
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Iliaš
Hodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Jamrich
Využitie nástrojov riadenia kvality
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Jaržembovský
Technológia separácie plastového odpadu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Jurkáček
Hodnotenie vlastností povrchu z pohľadu tribológie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Káčer
Simulácia práce elektromechanického kontaktu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Káčer
Systém manažérstva kvality a jeho procesy vo vybranej organizácii
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Káčer
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese – Predpäté skrutkové spoje
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Kania
Návrh experimentálnej meracej stanice založenej na PLUG-PC
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Roman Kostický
Posúdenie bezpečnosti vybraného pracovného procesu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Kováč
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného k skúškam adhezívneho opotrebenia
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Erik Kukučka
Spôsobilosť a regulácia procesov pre vybraný produkt
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Lančarič
Prehľad a dostupnosť zdvíhacích vozíkov pre vnútropodnikovú dopravu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Letko
Simulácia deformácie profilu pri krútení
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radovan Marček
Simulácia deformácie profilu pri ohybe
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Miček
Porovnanie vybraných fyzikálnych vlastností biomazív a syntetických mazív
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Dušan Nógli, PhD.
Optimalizácia procesov pri prevádzke a údržbe plynových zariadení
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Júlia Obenau
Návrh systému inteligentných pracovísk pre automobilový priemysel
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Branislav Ocelík
Simulácia deformácie profilu pri ohybe
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Porubský
Simulácia náhodných procesov, vyhodnocovanie náhodných procesov metódami štatistickej dynamiky
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Sitek
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese - kolíky, čapy a perové spoje
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ševčíková
Analýza bezpečnosti technických systémov vo vybranej organizácii
február 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Šichta
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobnej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Švondrk
Implementácia nástrojov kvality vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Tósegi
Metódy skúmania vlastností olejov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Valo
Tribologické vlastnosti tenkých kovových filmov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Vereš
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese - Staticky zaťažené skrutkové spoje
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Víglaský
Hodnotenie výsledkov experimentov na skúšobnom stroji Tribotestor M’06
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Viglašová
Aplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobe
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Oliver Vilina
Konštruovanie elektroinštalačných boxov
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Žoldoš
Realizácia správy obsahu internetovej prezentácie vedeckej konferencie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná