Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Identifikačné číslo: 103
Univerzitný e-mail: milan.kadnar [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Adamík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese - zvary
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Štefan Bendík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Spojky
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Brunaiová
Optimalizácia dávkovania polyuretánovej peny pre káblové zväzky pri napeňovaní prechodiek
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Brunaiová
Optimalizačné metódy pri riadení výroby
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Csillagová, PhD.
Audit systému manažérstva kvality
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Lukáš Czetner
Simulácia deformácie profilu pri ťahu
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Černák
Informačno-komunikačné technológie a ich využitie vo vyučovacom procese – lícovanie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Dojčan
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality mazacích olejov
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Boris Dolník
Tvorba dizajnu strojov v priemyselnom prostredí
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Adam Duty
Využitie zvarových spojov v automobilovej technike
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Fazekaš
Hodnotenie vplyvu vybraných parametrov na efektívnosť bioplynového zariadenia
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Analyticko-experimentálne charakteristiky tribologických systémov na báze tenkých kovových vrstiev
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Filip Gedaj
Zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov pomocou nástrojov kvality
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Gemeri
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného k skúškam abrazívneho opotrebenia
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Haas, PhD.
Návrh konštrukcie elektromechanických termostatov založených na lineárnom pohybe
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Helma
Posúdenie bezpečnosti vo vybranej organizácii
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Herian
Optimalizovanie parametrov procesov vo výrobe
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Peter Herian
Optimalizovanie parametrov procesov vo výrobe
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristián Hludík
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spoje
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marián Hoppan
Využitie IKT vo vyučovacom procese – Kolíky, čapy a perové spoje
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Horniaček
Sledovanie spôsobilosti výrobného procesu vo výrobnej organizácii
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Iliaš
Hodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Jamrich
Využitie nástrojov riadenia kvality
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Jaržembovský
Technológia separácie plastového odpadu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Jurkáček
Hodnotenie vlastností povrchu z pohľadu tribológie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Káčer
Simulácia práce elektromechanického kontaktu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Peter Káčer
Systém manažérstva kvality a jeho procesy vo vybranej organizácii
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Káčer
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese – Predpäté skrutkové spoje
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karol Kania
Návrh experimentálnej meracej stanice založenej na PLUG-PC
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Roman Kostický
Posúdenie bezpečnosti vybraného pracovného procesu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Kováč
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného k skúškam adhezívneho opotrebenia
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Kukučka
Spôsobilosť a regulácia procesov pre vybraný produkt
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michal Lančarič
Prehľad a dostupnosť zdvíhacích vozíkov pre vnútropodnikovú dopravu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Letko
Simulácia deformácie profilu pri krútení
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Radovan Marček
Simulácia deformácie profilu pri ohybe
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Šimon Miček
Porovnanie vybraných fyzikálnych vlastností biomazív a syntetických mazív
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Dušan Nógli, PhD.
Optimalizácia procesov pri prevádzke a údržbe plynových zariadení
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Júlia Obenau
Návrh systému inteligentných pracovísk pre automobilový priemysel
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Branislav Ocelík
Simulácia deformácie profilu pri ohybe
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Jakub Paulovič
Pevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí Solidworks
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Porubský
Simulácia náhodných procesov, vyhodnocovanie náhodných procesov metódami štatistickej dynamiky
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Sitek
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese - kolíky, čapy a perové spoje
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ševčíková
Analýza bezpečnosti technických systémov vo vybranej organizácii
február 2017
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Šichta
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobnej organizácii
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Švondrk
Implementácia nástrojov kvality vo vybranom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrej Tósegi
Metódy skúmania vlastností olejov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Valo
Tribologické vlastnosti tenkých kovových filmov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Vereš
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese - Staticky zaťažené skrutkové spoje
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Víglaský
Hodnotenie výsledkov experimentov na skúšobnom stroji Tribotestor M’06
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Viglašová
Aplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobe
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Oliver Vilina
Konštruovanie elektroinštalačných boxov
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Žoldoš
Realizácia správy obsahu internetovej prezentácie vedeckej konferencie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná