Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Daniela Haladová
Identification number: 1052
 

     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČDescription KPČ
Year
Details
1.
Detection of genetic markers from cattle breeds imported to Slovakia
Chrenek, Peter -- Vašíček, Dušan -- Haladová, Daniela -- Bauerová, Mária -- Oberfranc, Miroslav
Detekcia genetických markerov plemien hovädzieho dobytka importovaných na Slovensko. In Journal of Farm Animal Science. Nitra: Slovenský chov, 2001, p. 138--143.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2001
Details
2.
Determination kappa casein and beta-lactoglobulin genotype of cows by DNA and protein analyses
Chrenek, Peter -- Žitný, Július -- Haladová, Daniela -- Vašíček, Dušan -- Bauerová, Mária -- Michaličková, Elena -- Michalcová, Anna -- Kúbek, Alojz -- Bulla, Jozef
Stanovenie kapa-kazeínového a beta-laktoglobulínového genotypu dojníc analýzou DNA a bielkovín. In Journal of Farm Animal Science. Nitra: Slovenský chov, 2001, p. 9--14.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2001Details
3.Genetická analýza polymorfizmu bielkovín krvi brojlerových králikov = Genetic analysis of blood protein polymorphism in broiler rabbits
Bežová, Kristína -- Trakovická, Anna -- Rafay, Ján -- Haladová, Daniela
Genetická analýza polymorfizmu bielkovín krvi brojlerových králikov = Genetic analysis of blood protein polymorphism in broiler rabbits. In Agriculture. 49, 4 (2003), p. 157--163. ISSN 0551-3677.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2003
Details
4.
Hodnotenie produkčných ukazovateľov dojníc podľa genetických variantov polymorfných bielkovín krvi = Evaluation of the productive characters of dairy cows according to genetic variants of polymorphic blood proteins
Žitný, Július -- Bujko, Jozef -- Trakovická, Anna -- Strapák, Peter -- Kúbek, Alojz -- Haladová, Daniela
Hodnotenie produkčných ukazovateľov dojníc podľa genetických variantov polymorfných bielkovín krvi = Evaluation of the productive characters of dairy cows according to genetic variants of polymorphic blood proteins. In Agriculture. 49, 9 (2003), p. 437--443. ISSN 0551-3677.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2003
Details
5.Charakteristika niektorých plemien hovädzieho dobytka chovaných na Slovensku, založená na polymorfizme mliečnych bielkovín
Chrenek, Peter -- Vašíček, Dušan -- Bulla, Jozef -- Bauerová, Mária -- Haladová, Daniela
Charakteristika niektorých plemien hovädzieho dobytka chovaných na Slovensku, založená na polymorfizme mliečnych bielkovín. In Biodiverzita v chove zvierat. Nitra: Ústav reprodukcie a embryológie zvierat, 1996, p. 72--74. ISBN 80-7148-020-7.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
1996
Details
6.
Variability of performance parameters in broiler rabbits and its relation to genetic polymorphism
Bežová, Kristína -- Trakovická, Anna -- Rafay, Ján -- Haladová, Daniela
Variabilita užitkových vlastností brojlerových králikov vo vzťahu ku genetickému polymorfizmu. In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002, p. 260--264. ISBN 80-8069-126-6.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2002
Details
7.
Využitie DNA markerov a polymorfných systémov v kontrole dedičnosti, testovaní pôvodu a identity zvierat: výskumná správa
Vašíček, Dušan -- Bulla, Jozef -- Uhrín, Pavel -- Bauerová, Mária -- Chrenek, Peter -- Fľak, Pavel -- Hetényi, Ladislav -- Kúbek, Alojz -- Haladová, Daniela
Využitie DNA markerov a polymorfných systémov v kontrole dedičnosti, testovaní pôvodu a identity zvierat: výskumná správa. Nitra : Ústav genetiky a experimentálnej biológie, 1998. 11 p.
GAI
Výskumné štúdie a priebežné správy; od roku 2013 Správy
1998
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.