Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Emília Kováčová
Identifikačné číslo: 1054
Univerzitný e-mail: emilia.kovacova [at] uniag.sk
 
upratovačka - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty
     
Publikácie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁČOVÁ, E. -- LACO, O. -- TÝR, Š. -- POSPÍŠIL, R. Úspešnosť herbicídnej ochrany repy cukrovej na PD "Devio" Nové Sady v roku 1999 a 2000. In Listy cukrovarnické a řepařské. 116, 9 (2000), s. 241--242. ISSN 1210-3306.

Originálny názov: Úspešnosť herbicídnej ochrany repy cukrovej na PD "Devio" Nové Sady v roku 1999 a 2000
Anglický názov:
Successfulness of herbicide control in sugar beet in "Devio" Nové Sady co-operative in 1999 and 2000
Autor:
Emília Kováčová
Ondrej Laco
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Listy cukrovarnické a řepařské
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 116
Číslo periodika v rámci zväzku:
9
Rok vydania:
2000
Od strany:
241
Do strany:
242
Počet strán:
2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: repa cukrová (Beta vulgaris), družstvá poľnohospodárske, PD Nové Sady, ochrana rastlín, herbicídy
Rok uplatnenia:
2000
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Emília Kováčová
Posledná zmena: 11.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Listy cukrovarnické a řepařské. ISSN 1210-3306.

Originálny názov:
Listy cukrovarnické a řepařské
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1210-3306
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)