Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Strapáková, PhD.
Identifikačné číslo: 1056
Univerzitný e-mail: eva.strapakova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent          
Záverečná práca
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Geneticko-plemenárska analýza dlhovekosti hovädzieho dobytka
Autor: Ing. Eva Strapáková, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
Oponent 2:
Ing. Štefan Ryba, PhD.
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Geneticko-plemenárska analýza dlhovekosti hovädzieho dobytka
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce bolo vyhodnotiť vplyv vybraných pevných a náhodných efektov na dĺžku funkčného produkčného veku kráv holštajnského a slovenského strakatého plemena, vypočítať koeficient dedivosti, odhadnúť plemenné hodnoty býkov a zhodnotiť vplyv vybraných ukazovateľov exteriéru na dĺžku produkčného veku kráv. Genetické hodnotenie býkov na základe dĺžky funkčného produkčného veku ich dcér sme vykonali použitím Weibullovho proporcionálneho hazardného otcovského modelu s príbuznosťou k otcovi matky. V práci sme hodnotili celkom 405 624 kráv holštajnského plemena a 214 634 kráv slovenského strakatého plemena s cenzurovaním 19,24, resp. 21,34 %. Do modelu boli zaradené okrem náhodného efektu otca a otca matky aj časovo závislé efekty poradie x štádium laktácie, vnútrostádová odchýlka od priemernej produkcie mlieka, stádo x rok x sezóna, zmena veľkosti stáda vzhľadom na predchádzajúci rok a časovo nezávislý efekt vek pri prvom otelení. Uvedené faktory boli použité pre obidve hodnotené plemená. V rámci vykonanej analýzy sme odhadli koeficienty dedivosti dĺžky produkčného veku pre holštajnské plemeno (h2 = 0,13) a pre slovenské strakaté plemeno (h2 = 0,05). Plemenné hodnoty sme vyjadrili ako relatívne plemenné hodnoty s priemerom 100 a genetickou štandardnou odchýlkou 12 pre všetkých býkov holštajnského a slovenského strakatého plemena. Vzťahy medzi vybranými znakmi exteriéru a funkčným produkčným vekom sme analyzovali pri 60 208 kravách holštajnského plemena a 11 285 kravách slovenského strakatého plemena na prvej laktácii, ktoré mali k dispozícii komplexné údaje z hodnotenia exteriéru. Na základe korelačnej analýzy sa potvrdili preukazné vzťahy hlavného znaku - mliečna pevnosť (r = -0,15) a čiastkových znakov exteriéru - hĺbka vemena (r = 0,18), telesná kondícia (r = 0,19), upnutie predných štvrtiek (r = 0,14), mliečny charakter (r = -0,16), šírka zadku (r = -0,11) a postoj zadných končatín zboku (r = -0,15) k dĺžke produkčného veku kráv holštajnského plemena. Na dĺžku produkčného veku kráv holštajnského plemena z hodnotených ukazovateľov exteriéru najvýznamnejšie vplývala hĺbka vemena. Pri kravách slovenského strakatého plemena sme zistili preukazný vplyv znakov upnutie zadných štvrtiek, postavenie ceckov, rozmiestnenie ceckov a utváranie sponky na dĺžku funkčného produkčného veku.
Kľúčové slová:
dĺžka funkčného produkčného veku, genetické hodnotenie, exteriér, analýza prežiteľnosti, dojené plemená

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene