Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Edita Hallová
Identification number: 1096
University e-mail: hallovae [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Agrobiology and Food Resources (SUA)

Contacts     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2012-2013: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Bíro, Daniel -- Hudec, Kamil -- Hallová, Edita
Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2012-2013: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 35 p. ISBN 978-80-552-0848-0.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2012Details
2.Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2015-2016: [Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Ondrišík, Peter -- Hudec, Kamil -- Hallová, Edita
Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2015-2016: [Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 41 p. ISBN 978-80-552-1356-9.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2015Details
3.Študijná príručka pre doktoranské štúdium v akademickom roku 2013 - 2014: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Bíro, Daniel -- Hudec, Kamil -- Hallová, Edita
Študijná príručka pre doktoranské štúdium v akademickom roku 2013 - 2014: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. 3rd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 35 p. ISBN 978-80-552-1059-9.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2013Details
4.Vplyv alternatívnych systémov pôdneho hospodárstva na akumuláciu olova, kadmia a ortuti v pôde a v dopestovaných plodinách
Hanáčková, Eva -- Jalakšová, Viera -- Lörincová, Katarína -- Kupčová, Ľudmila -- Pechová, Darina -- Grácová, Gabriela -- Hallová, Edita
The influence of alternative systems of soil management on accumulation of lead, cadmium and mercury in soil and in crop production. In Acta fytotechn., 50. p. 65--67.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiáchDetails

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.