Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marta Solčanská
Identification number: 1104
University e-mail: marta.solcanska [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dean's Office of the FAaFR (FAaFR)

Contacts     Publications     Bodies     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Ondrišík, Peter -- Šimko, Milan -- Solčanská, Marta
Študijná príručka 2015-2016: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 98 p. ISBN 978-80-552-1388-0.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2015Details
2.Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: Študijná príručka 1996/97
Kúbek, Alojz -- Zajíc, Karol -- Solčanská, Marta -- Lazorišáková, Klára -- Briganová, Hana
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: Študijná príručka 1996/97. 1st ed. Nitra : VŠP, 1996. 240 p. ISBN 80-7137-312-5.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)1996Details
3.Študijná príručka 2014-2015: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Bíro, Daniel -- Trakovická, Anna -- Solčanská, Marta
Študijná príručka 2014-2015: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 95 p. ISBN 978-80-552-1214-2.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2014Details
4.Študijná príručka 2016-2017
Ondrišík, Peter -- Šimko, Milan -- Solčanská, Marta
Fakulta agrogiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2016-2017. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 126 p. ISBN 978-80-552-1542-6.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2016Details
5.Študijná príručka 2017-2018
Ondrišík, Peter -- Šimko, Milan -- Solčanská, Marta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2017-2018. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 128 p. ISBN 978-80-552-1696-6.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
6.Študijná príručka 2018-2019
Ondrišík, Peter -- Gažo, Ján -- Solčanská, Marta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2018-2019. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 137 p. ISBN 978-80-552-1870-0.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
7.Študijný program 2001-2002: Agronomická fakulta
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Gálová, Zdenka -- Hluchý, Svätoslav -- Solčanská, Marta -- Lazorišáková, Klára -- Hubek, Marek
Študijný program 2001-2002: Agronomická fakulta. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. 78 p. ISBN 80-7137-907-7.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2001Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.