Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identification number: 1114
University e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 

     
Graduate
     
     
     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikolas Barczi
Hodnotenie kvality práce zariadenia na dezintegráciu partikulárnych látok
April 2018Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Nikolas Barczi
Kvalita prostredia pri výrobe krmných zmesí
March 2015
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Buga
Zhodnotenie energetickej náročnosti osvetlenia hál počas výkrmu brojlerov
April 2018
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Dudáš
Rastlinné oleje a ich využitie
April 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Dudáš
Zhodnotenie energetickej náročnosti kŕmenia brojlerov počas výkrmu
April 2019
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Nikola Gajarová
Kvalita paliva v závislosti od vstupnej suroviny a použitej technológie
April 2017
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Jozef Hamaj
Využitie infračervenej termovízie pri diagnostike traktorov
April 2021
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Hlinka
Výroba peliet zo separátu hnojovice
April 2018
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Hraško
Analýza práce filtra pri úprave vody
May 2019
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Pavol Hraško
Úprava vody pre poľnohospodárske účely
April 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Marcela Jančušová
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
April 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marcela Jančušová
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
April 2019
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bianka Kobzová
Posúdenie vybraných kvalitatívnych parametrov dojacieho zariadenia
April 2020
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Kosáková
Produkcia emisií amoniaku a skleníkových plynov z chovu prasníc a možnosti ich redukcie
April 2016Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kövér
Moderné trendy v technologických systémoch pre uskladnenie sena
April 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Monika Kuzma
Monitoring environmentálnych podmienok vo výkrme ošípaných
April 2015
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Matejičková
Výroba biopaliva z tráv v povodí rieky Dunaj
April 2018
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Mihálka
Riadenie zákaziek v strojárskej výrobe pomocou programu Flowii
April 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Mladý
Analýza kvality pracovného prostredia vo vybranom podniku
May 2020
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Mladý
Využitie termovízie pri posudzovaní kvality pracovného prostredia
April 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dominik Noga
Automatizované riadiace systémy v chove ošípaných
April 2017Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Patúc
Využitie termovízie pri diagnostike elektrických prechodových skríň elektromotorov
May 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Petráš
Moderné technologické systémy pre konzervovanie krmovín
April 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Matej Ruľák
Vplyv parametrov miešacieho kŕmneho voza na kvalitu krmiva
April 2021Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Andrej Turis
Energetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerov
April 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Vajzer
Kvalita podstielky a jej vplyv na welfare v chove HD
April 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Marek Výboch
Využitie druhotných surovín na výrobu peliet
April 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress