Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identifikačné číslo: 1114
Univerzitný e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikolas Barczi
Hodnotenie kvality práce zariadenia na dezintegráciu partikulárnych látok
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikolas Barczi
Kvalita prostredia pri výrobe krmných zmesí
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Buga
Zhodnotenie energetickej náročnosti osvetlenia hál počas výkrmu brojlerov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marek Dudáš
Rastlinné oleje a ich využitie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Dudáš
Zhodnotenie energetickej náročnosti kŕmenia brojlerov počas výkrmu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikola Gajarová
Kvalita paliva v závislosti od vstupnej suroviny a použitej technológie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Jozef Hamaj
Využitie infračervenej termovízie pri diagnostike traktorov
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Hlinka
Výroba peliet zo separátu hnojovice
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Hraško
Analýza práce filtra pri úprave vody
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Hraško
Úprava vody pre poľnohospodárske účely
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Marcela Jančušová
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marcela Jančušová
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bianka Kobzová
Posúdenie vybraných kvalitatívnych parametrov dojacieho zariadenia
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Kosáková
Produkcia emisií amoniaku a skleníkových plynov z chovu prasníc a možnosti ich redukcie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Kövér
Moderné trendy v technologických systémoch pre uskladnenie sena
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Monika Kuzma
Monitoring environmentálnych podmienok vo výkrme ošípaných
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Matejičková
Výroba biopaliva z tráv v povodí rieky Dunaj
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Mihálka
Riadenie zákaziek v strojárskej výrobe pomocou programu Flowii
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Mladý
Analýza kvality pracovného prostredia vo vybranom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Mladý
Využitie termovízie pri posudzovaní kvality pracovného prostredia
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dominik Noga
Automatizované riadiace systémy v chove ošípaných
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Patúc
Využitie termovízie pri diagnostike elektrických prechodových skríň elektromotorov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Petráš
Moderné technologické systémy pre konzervovanie krmovín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Matej Ruľák
Vplyv parametrov miešacieho kŕmneho voza na kvalitu krmiva
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Turis
Energetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Vajzer
Kvalita podstielky a jej vplyv na welfare v chove HD
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Výboch
Využitie druhotných surovín na výrobu peliet
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná