Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identification number: 1114
University e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 

     
     
     
Final thesis
     
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modern technological systems for food preserving
Written by (author): Ing. Vladimír Petráš
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Štefan Boďo, PhD.
Opponent:
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Moderné technologické systémy pre konzervovanie krmovín
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na oboznámenia sa so súčasným stavom v oblasti technológie konzervovania krmovín. Práca zachytáva súčasný prehľad o technike a technologických postupoch pre zber krmovín z poľa, spôsoboch konzervovania a jednotlivých druhov skladov používaných na konkrétny druh konzervovania. Vhodné konzervovanie je na Slovensku veľmi dôležité nakoľko máme štyri ročné obdobia a je potrebné zabezpečiť dostatok výživného krmiva pre hospodárske zvieratá na celú zimu alebo celoročné skrmovanie.
Key words:
konzervovanie, siláž, senáž, seno, CCM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited