Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identification number: 1114
University e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 

     Graduate     Lesson
     
     
Projects
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Thermography usage for electric motor terminal box diagnostics
Written by (author):
Department:
Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie termovízie pri diagnostike elektrických prechodových skríň elektromotorov
Summary:
Diplomová práca je zameraná na diagnostiku elektrických prechodových skríň elektromotorov v plnej prevádzke. Na monitorovanie prechodových skríň elektromotorov je použitá termovízna technika ThermaCam P660, ktorá uľahčuje meranie teplôt z prúdových spojov medzi keramickou izolátorovou priechodkou a samotným vodičom. Toto meranie je oveľa bezpečnejšie ako kedysi merania s ručným dotykovým teplomerom. V práci sa ďalej zaoberám analýzou a spracovaním poskytnutých, nameraných hodnôt prúdových spojov v jednotlivých prechodových skriniach. Na spracovanie výsledkov som použil softvér Reporter 2000. Pri spracovaní nameraných teplotných údajov v elektrickej prechodovej skrini, priamo na keramických izolátorových priechodkách, bol zaznamenaný len jeden prípad, kde teplotné rozdiely prekročili teplotnú hranicu 35 °C čo je už 3. stupeň klasifikácie odstraňovania závad. Najviac opráv za sledované obdobie, a to 33 % bolo riešených na elektrickej prechodovej skrini číslo 4.
Key words:
termovízia, prechodová skriňa, žiarenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited